Social Welfare odbiera świadczenia socjalne

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Jak poinformował Departament Ochrony Socjalnej, w ostatnich kilku miesiącach przeprowadzono serię weryfikacji wniosków o wypłatę świadczeń socjalnych, a to przyniosło wielomilionowe oszczędności.

Wg Departamentu, jej zespoły ds. zgodności i przeciwdziałania oszustwom oraz nadużyciom, przeprowadziły w całym kraju setki tysięcy kontroli wniosków, ale nie poprzestały na tym, bo kontrolowano też wnioskodawców i ich status zatrudnienia. W tym ostatnim przypadku urzędnicy sprawdzali firmy, które zatrudniają osoby pobierające jakieś świadczenia socjalne, a próbowano ustalić, czy wnioskodawca, podał prawdziwe informacje we wniosku.

Pytano też właścicieli firm, czy nie ma możliwości zwiększenia ilości godzin pracy, o ile osoba składająca wniosek zatrudniona była na część etatu, a jednocześnie prowadzono też działania kontrolne w najbliższej okolicy zamieszkania wnioskodawcy.

To wszystko doprowadziło do wykrycia szeregu nieprawidłowości, co skutkowało albo obniżeniem, albo odebraniem płatności z Social Welfare, więc przełożyło się na oszczędności przekraczające 400 milionów euro.

Dodatkowo urzędnicy zażądali, aby osoby, które naciągały przepisy, zwróciły nieprawnie pobrane zasiłki oraz zapomogi, a o ile tego odmawiały, spotykały się z wezwaniem do stawienia przed obliczem Temidy.

Jak zaznacza Departament Ochrony Socjalnej, w jego imieniu działają na terenie całego kraju zespoły weryfikacyjne, a składają się zarówno z urzędników Departamentu, jak i urzędników Revenue oraz funkcjonariuszy Gardy. W kontrolowanych wnioskach sprawdza się przede wszystkim możliwość kwalifikacji do płatności z Social Welfare, a jednocześnie poddaje się kontroli przekazane przez osobę wnioskującą dane. O ile wykryte zostaną jakieś nieprawidłowości, wnioskodawca proszony jest o złożenie wyjaśnień.

Do tej pory Departament Ochrony Socjalnej skontrolował już prawie pół miliona wniosków, a wiele spraw jest w toku. Urzędnicy dodają, że ich praca wcale się jeszcze nie kończy, ponieważ będą też kontrolowane wnioski z lat poprzednich, do pięciu lat wstecz. O ile okaże się, iż także w nich znajdują się błędy, ówczesny wnioskodawca może być poproszony o złożenie wyjaśnień.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
W Irlandii będą wy
Pierwszy sklep LEGO

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!