Znacząco spadła ilość ogłoszeń o pracę

IrishJobs informuje, że w pierwszym kwartale tego roku, istotnie spadła ilość ofert pracy, a trend może być utrzymany również w kolejnych miesiącach.

Wg IrishJobs, ilość ogłoszeń o wolnych miejscach pracy zmniejszyła się o 20% w porównaniu z tym samym kwartałem w roku ubiegłym i o 6% w porównaniu do IV kwartału 2022 roku. Niezależnie od tego, ilość wakatów na rynku pracy wciąż przewyższa tę z okresu sprzed pandemii, a spadki ofert zatrudnienia widać przede wszystkim w zawodach zdalnych. Pierwsze sygnały dotyczące spadku ofert w zawodach w pełni zdalnych, obserwowane były już od lipca ubiegłego roku, a dużo ofert, bo 12%, zniknęło w początkach tego roku.

Dyrektor Zarządzający StepStone Ireland Sam McIlveen, który jest właścicielem IrishJobs, powiedział:

– Indeks oferuje również możliwość przeanalizowania różnych trendów sektorowych i interesujące jest obserwowanie w tym kwartale, jak różne sektory reagują na obecne warunki gospodarcze, przy czym niektóre odnotowują niewielkie lub żadne zmiany, podczas gdy inne odnotowują spadki wolnych etatów. Niemniej jednak, chociaż entuzjazm po Covid w 2021 i początku 2022 r. dobiegł końca, biorąc pod uwagę wysokie wskaźniki zatrudnienia, które nadal obserwujemy w całej gospodarce, najnowsze dane niewiele pomogą złagodzić presję rekrutacyjną na pracodawców. Wygląda na to, że nierównowaga między podażą a popytem na irlandzkim rynku pracy będzie się utrzymywać.

Nie ma zmian w sektorze hotelarstwa, który nadal chce zatrudniać, a i w gastronomii ogłoszeń o pracę jest dużo i stanowiły one 13% wszystkich zamieszczanych ofert pracy. Specjaliści medyczni i sektor opieki zdrowotnej stanowiły 9%, a następne były stanowiska kierownicze, które stanowiły 8% wszystkich ofert pracy. Pomimo ograniczeń i niepewności sektor technologiczny był czwartym co do wielkości źródłem wolnych miejsc pracy, obejmując 7% ​​wszystkich ogłoszeń o pracę, a stanowiska w IT są o jedną piątą wyższe, niż przed Covid-19.

Jak dodaje się w raporcie IrishJobs, handel detaliczny, sport, fitness i gastronomia wykazują oznaki normalizacji, ale zatrudnienie w sprzedaży spadło o 34% rok do roku i 22% w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy ogłoszenia dotyczące pracy na produkcji spadły odpowiednio o 35% i 10%.

Większość wolnych miejsc pracy znajduje się obecnie w Dublinie i Cork, natomiast częściej oferuje się pracę zdalną, a i więcej osób takiej poszukuje w dużych aglomeracjach miejskich, co związane jest z presją dojazdów do miejsca pracy.

Sam McIlveen dodał:

– Chociaż stanowiska w pełni zdalne mają tendencję spadkową, elastyczność i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym nadal znajdują się na pierwszym miejscu wśród statystycznych osób poszukujących pracy. Oprócz zapewnienia, że opisy stanowisk są dokładne, aktualne i przejrzyste, pracodawcy powinni nadal oferować te świadczenia potencjalnym pracownikom, aby wyróżniali się na bardziej konkurencyjnym rynku rekrutacji i mogli sprostać zmieniającym się potrzebom potencjalnych pracowników.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo Q K from Pixabay 

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Szansa dla młodych
Kabiny przyjazne zwi