Nowe Prawo Pogrzebowe zmieni praktyki w zatrudnieniu

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Stali, a do tego odpowiednio przygotowani pracownicy, mają zastąpić w dużej mierze tych „dorywczych”, którzy wynajmowani są dziś przez zakłady pogrzebowe – takie m. in. zmiany w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach funeralnych przewiduje nowelizacja Prawa Pogrzebowego. Branża, z niecierpliwością, czeka na zmiany w ustawie, które pozwolą jej na lepsze i bardziej profesjonalne działanie. Projekt nowelizacji Prawa Pogrzebowego znaleźć ma się niebawem w sejmie.

https://portal-informacyjny.com/uslugi-pogrzebowe-na-nowo-i-znacznie-lepiej/embed/#?secret=6lvyQatp7B#?secret=MLcqlWi3HR

Stałe zatrudnienie pracowników w branży funeralnej to jedno z głównych zagadnień, które dość szczegółowo mają uregulować przepisy znowelizowanego Prawa Pogrzebowego. Obecnie problem stanowi m. in. np. brak etatów ani innych, dających większą stabilność zatrudnienia, form świadczenia pracy.

„Obecnie wiele zakładów pogrzebowych nie zatrudnia na stałe pracowników, korzystając z usług tak zwanych pracownikach „dorywczych”. Taki stan rzeczy dotyczy nawet w 7 na 10 funkcjonujących przedsiębiorstw, w obrębie jednego powiatu.” – Uważa Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Według Roberta Czyżaka – prezesa Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, sytuacja, w której większość osób pracuje dorywczo to uszczerbek dla systemu ubezpieczeniowo-podatkowego oraz też źródło różnego rodzaju zagrożeń, wynikających z braku doświadczenia i kompetencji owych „pracowników”, którzy ukierunkowani są tylko i wyłącznie na wykonanie konkretnego zlecenia, bez jakiegokolwiek wychodzenia poza jego ramy.

„Naraża to na utratę przedsiębiorców funeralnych daleko idącego zaufania publicznego co do sposobu działania i wykonywania szeroko pojętych usług pogrzebowych.” – Ocenia Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i ilustruje to przykładem z ostatnich 2 lat. – „Taka sytuacja miała nagminnie miejsce w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2. Często dochodziło do sytuacji w których przygodnie zatrudniani pracownicy do samej ceremonii pogrzebowej, po jego zakończeniu, kompletnie bez żadnej dezynfekcji i przebrania wracali do swoich domów, a następnego dnia, w tych samych, niezdezynfekowanych strojach, pojawiali się w innej pracy.” – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej przypomina Robert Czyżak.

https://agencja-informacyjna.com/ambasadorzy-i-certyfikaty-jakosci-instytutu-biznesu/embed/#?secret=aNZ24gbNp7#?secret=wismQrIzOC

Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej uważa, nowe przepisy, oprócz nałożenia na przedsiębiorstwa funeralne precyzyjnych obowiązków związanych z zatrudnieniem, odpowiednio przygotowanych do świadczenia usług pogrzebowych, osób, wprowadzi także szczegółowe reguły dotyczące higieny i bezpieczeństwa.

„Obecna jeszcze „wolna amerykanka” to w wielu przypadkach ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, spowodowanych brakiem poszanowania podstawowych zasad higieny czy częstym, swoistym, „pójściem na skróty”, z jakim do czynienia możemy mieć np. przy transporcie czy przechowywaniu zwłok.” – Tłumaczy Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dlatego właśnie, spodziewać się należy szczegółowych unormowań wobec osób odpowiedzialnych za przewożenie i przetrzymywanie ciał– „Odpowiedzialność za przestrzeganie takich przepisów spoczywać powinna na pracodawcach czyli przedsiębiorcach funeralnych.” – Uważa Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Poza tym, konkretne wymagania dotyczyć będą takich m.in. przygotowanie zwłok do pogrzebu z zachowaniem należytej godności osobie zmarłej.

„Polska Izba Branży Pogrzebowej wielokrotnie wskazywała stronie rządowej na wyżej wymienione sprawy. Spotkało się to ze zrozumieniem ze strony takich organów administracji państwowej jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.” – Opowiada Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i dodaje, że owa „wolna amerykanka”, w zatrudnianiu przypadkowych często osób, przy świadczeniu usług pogrzebowych, to także stałe powiększanie się szarej strefy w tym obszarze. – „Z tytułu chociażby nieodprowadzenia składek ubezpieczeniowych należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz należnego podatku, Skarb Państwa traci przecież rocznie kilkaset milionów złotych.”– Ocenia Robert Czyżak – prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

https://agencja-informacyjna.com/instytut-biznesu-przyznal-nagrody-ambasador-i-certyfikaty-jakosci/embed/#?secret=BT5FMfv8ti#?secret=hz9ILZ6qnX

W sektorze funeralnym pracuje obecnie około 100.000 osób, z czego ponad połowa zatrudnianych jest doraźnie, często nawet bez żadnych umów – wynika z szacunków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Działa też ponad 4.000 przedsiębiorstw świadczących usługi funeralne, jednak, jak odnotowuje organizacja, wiele z nich – bez koniecznego, odpowiednio przygotowanego sprzętu – np. samochodów, obiektów do przechowywania ciał czy nawet tak podstawowych elementów wyposażenia jak rękawiczki czy maseczki.

„Uporządkowanie spraw związanych z zatrudnieniem osób uczestniczących w obsłudze pogrzebów to ważna sprawa.” – Ocenia Jarosław December z Centrum Informacji. – „Sprawa jest delikatna, bo zakład pogrzebowe zatrudniające pracowników w oparciu o umowy zlecania oferują konkurencyjne ceny. Znaczącą część klientów nie stać na drogie ceremonie pogrzebowe i starają się wybrać najtańsze rozwiązanie. Będąc w żałobie i stracie po najbliższej osobie nie są w stanie rozeznać zagrożeń. Zakłady pogrzebowe oferujące właściwe standardy świadczą droższe usługi. W tej sposób mogą przegrywać walkę konkurencyjną, tylko dlatego, że są sumienni, odpowiedzialni i zapewniają ceremonie pogrzebową z zachowaniem właściwych standardów. Nowelizacja ustawy Prawo pogrzebowe powinna zapewnić jakość i bezpieczeństwo.” – Oczekuje Jarosław December z Centrum Informacji.

Rynek funeralny w Polsce notuje obecnie obroty blisko 5.000.000.000 zł rocznie. Szacuje się, że funkcjonuje na nim ponad 2.200 zakładów pogrzebowych i trudna do precyzyjnego określenia liczba producentów akcesoriów pogrzebowych i zakładów kamieniarskich.

Polska Izba Branży Pogrzebowej powstała 7 lutego 2018 r. Organizacja została powołana w celu rozwijania i kontynuowania najlepszych tradycji samorządu gospodarczego branży pogrzebowej. Skupia przedsiębiorstwa z potencjałem – liderów na swoich rynkach. Organizacja unika w swoich szeregach ludzi kontrowersyjnych, budzących złe emocje.

Wspólnym celem członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej jest rozwój poprzez wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń oraz integracja. Stowarzyszenie nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem pomagającym przedsiębiorstwom pogrzebowym w codziennej działalności.

Główne zadania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej to: pomoc i wsparcie Członków Izby przez jej Biuro od strony prawnej i organizacyjnej, reprezentowanie interesów Członków Izby na zewnątrz, szczególnie w sporach z ich konkurentami, w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, szpitalami, itp., podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń i konferencji, wspieranie Członków Izby w budowaniu ich silnej, rozpoznawalnej marki poprzez certyfikowanie, rekomendowanie i wspieranie w ich rozwoju.

Agencja Informacyjna

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polska mogłaby peł
W Rosji Coca-Cola na