Dlaczego pacjenci odkładają wizyty u dentysty?

Po dwóch latach ograniczeń w funkcjonowaniu praktyk dentystycznych w Stanach Zjednoczonych z powodu pandemii COVID-19, sytuacja – przynajmniej teoretycznie – wróciła do normy. Gabinety stomatologiczne są ponownie otwarte, ale jak wskazują dostępne statystyki, bardzo wielu pacjentów – około 40% – nadal odkłada wizytę u dentysty. 

Temat pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie wracają na leczenie do stomatologa, podjął autor badania ankietowego, którego wyniki zostały opublikowane w dniu 23 sierpnia na stronie internetowej DentalInsurance.com.

Badanie z udziałem 1214 dorosłych Amerykanów

W ogólnokrajowej ankiecie obejmującej tylko jedno pytanie, pacjentów zapytano o to, jakie problemy sprawiły, że opóźnili leczenie stomatologiczne. Uczestnicy mieli do wyboru następujące odpowiedzi:

– brak ubezpieczenia stomatologicznego,

– ubezpieczenie nie obejmuje danych procedur leczniczych,

– niezbędny czas na powrót do zdrowia po przeprowadzonym leczeniu,

– preferowany dentysta jest niedostępny,

– wysokie koszty własne leczenia,

– obawa przed bólem podczas leczenia

– żadna z powyższych odpowiedzi.

Koszty własne i dolegliwości bólowe

Spośród respondentów 59,5% wskazało, że żaden z wymienionych powodów nie był dla nich przeszkodą, by udać się na leczenie do stomatologa. Pozostałe 40,5% badanych przełożyło wizyty z różnych powodów, przy czym najczęstszym były (zbyt) wysokie koszty własne – odpowiedź tę jako powód odroczenia leczenia podał 1 na 5 ankietowanych (19,6% uczestników).

Koszty były wskazane jako najczęstszy powód rezygnacji z podjęcia leczenia, ale nie była to główna przyczyna, dla której wizytę u dentysty opóźniały osoby z najmłodszej grupy wiekowej (od 18 do 24 lat). W tej grupie uczestników aż 23,6% respondentów zgłosiło rezygnację z leczenia stomatologicznego z obawy przed bólem jakiego mogą doświadczać u dentysty.

Z drugiej strony w grupie osób w wieku 65 lat i starszych obawa przed dolegliwościami bólowymi powstrzymała przed wizytą u dentysty tylko 8,65% ankietowanych. Ogółem tę odpowiedź wskazało 13,3% ankietowanych, częściej mężczyźni (14,1%) niż kobiety (12,6%).

Niewiele mniej wskazań w porównaniu z obawą przed bólem dotyczyło braku ubezpieczenia stomatologicznego – był on przyczyną rezygnacji z leczenia wskazaną przez 13,1% uczestników badania. Pacjenci odkładali w czasie powrót do gabinetu także dlatego, że ich ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia (9,5%), planowana terapia wymaga czasu na regenerację (5,5%) oraz preferowany dentysta jest niedostępny (4,2%).

Badanie pt. „Why Do People Delay Dental Care?„, którego autorem jest Avery Smith, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń medycznych, zostało przeprowadzone online na początku maja bieżącego roku.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-Med.

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Inflacja ponownie wy
Russia preparing ‘