Zimą nie odłączą prądu?

Komisja ds. Regulacji Usług Energetycznych w Irlandii wystąpiła z apelem, aby w kraju wprowadzić moratorium na karne odłączenie od prądu.

Jak podaje się w komunikacje, a ten przekazany został już rządowi, moratorium na odłączenie od zasilania miałoby obowiązywać odbiorców wrażliwych i trwać od 1 października tego do 31 marca przyszłego roku. Okres ten miałby stać się ochroną dla osób, które z powodu wysokich kosztów energii elektrycznej, nie są w stanie opłacić całości rachunków, więc muszą wybierać, jakie koszty pokrywać będą w pierwszej kolejności.

1 listopada zmienią się też zasady, jakimi kierować się mają firmy energetyczne w kontaktach i rozliczeniach z klientami, bo powinny wprowadzić rejestr klientów wrażliwych oraz wprowadzić zabezpieczenia, z jakich konsumenci w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać.

Nie ma obecnie sygnałów, że gabinet Micheála Martina odrzuci tę propozycję, a Komisja ds. Regulacji Usług Energetycznych rekomenduje, aby ich wniosek został zatwierdzony.

Nie oznacza to też, że każdy odbiorca prądu, może w okresie od początku października do końca marca zaprzestać opłacania rachunków za prąd, bo o ile firma energetyczna uzna, że robi to celowo, nadal będzie mogła wyłączyć zasilanie w domu.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Pomysły EBC nie dzi
Czy w tym sezonie w