450 € – taki będzie zasiłek dla poszukujących pracy

Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys powiedziała, że system ochrony socjalnej w Irlandii przejdzie głęboką i gruntowną modernizację, więc zmienią się też stawki tygodniowych zasiłków dla osób bezrobotnych.

O szczegółach zmian dowiemy się za jakiś czas, co zaznaczyła minister Humphreys, a jak dodała, potrzebny jest czas, aby dokonać tak istotnych zmian, bo cały system będzie różnić się od obecnie obowiązującego. Niektórzy pracownicy otrzymają więc zasiłek w kwocie 450 € tygodniowo, a wszystko uzależnione będzie od wynagrodzenia, jakie utracili z powodu zwolnienia z pracy, chociaż zapowiada się, że wprowadzone będą progi dochodowe, które wyznaczać mają wysokość zasiłków dla poszukujących pracy.

Radykalna zmiana systemu zasiłków dla bezrobotnych wiązać się ma z urealnieniem stawek i odpowiadać ma wysokości utraconych zarobków, aby zminimalizować szok, jaki spowodowany jest utratą dochodów.

O ile osoby tracące prace zasiłki dla bezrobotnych uzależnione będą miały od wysokości ostatniego uposażenia, to wprowadzone zostanie również kryterium 60%, bo tyle wynosić będzie zasiłek dla każdego bezrobotnego, który przez minimum pięć lat odprowadzał składki PRSI. Istotne jest jednak, że najwyższy zasiłek wynosić może w takim przypadku 450 € tygodniowo, ale i tak system zasiłków połączony ma być z wysokością dochodów i kwotami odprowadzonych składek. Jeżeli pracownik zatrudniony będzie od 2 do 5 lat, wysokość jego zasiłku wynosić może do 50% jego tygodniowego wynagrodzenia brutto, ale maksymalnie 300 € na tydzień. Ważne jest też, że aby otrzymać zasiłek nowego typu, pracownik będzie musiał opłacać składki przez przynajmniej 6 z 12 ostatnich miesięcy przed utratą pracy. Osoby pracujące i odprowadzające składki PRSI pracujące poniżej 2 lat, otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w minimalnej kwocie, czyli przyjmijmy, że od stycznia 2023 roku będzie to 220 € tygodniowo.

Nie będzie jednak tak, że wyższe zasiłki wypłacane będą przez cały czas poszukiwania pracy, bo obowiązywać mają przez 6 miesięcy od utraty zatrudnienia, a następnie obniżone zostaną do standardowej kwoty zasiłku.

Źródło rządowe podaje, iż ma to na celu zarówno wspieranie osób tracących zatrudnienie, jak i pomoc w przejściu pierwszego szoku finansowego po utracie zatrudnienia. Nie można jednak zachować takich stawek przez dłuższy okres, aby nie zniechęcać do poszukiwania nowej pracy.

W tych dniach minister Humpherys przedstawi nowe propozycje rządowi, ale i rozpocznie proces konsultacji społecznych, więc zapozna się również z oceną jej pomysłu przez pracodawców i pracowników. Na tej podstawie projekt ustawy dostosowany będzie do oczekiwań obu grup, ale musi też odpowiadać przepisom prawa pracy.

Minister Heather Humphreys powiedziała, iż nowy system opieki społecznej, jego opracowanie i wdrożenie, stało się obecnie priorytetem polityki jej resortu, a swoją decyzję o zmianie systemu podjęła na podstawie danych i obserwacji, jakie poczynione zostały podczas pandemii Covid-19, więc wprowadzeniu zasiłków w wysokości 350 € i niższych dla mniej zarabiających.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Zdj: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Kenneth Allen

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Ukraine's Zelensky s
Lotnisko poradzi sob