Prawie 50% pielęgniarek pochodzi z zagranicy

Irlandzki system kształcenia pielęgniarskiego postawił na zwiększenie ilości miejsc na uczelniach trzeciego stopnia, jednak jak wynika z analiz, właściwie już co druga pielęgniarka w Irlandii uczyła się zawodu poza nią.

Z tego jasno wynika, że 43% irlandzkich pielęgniarek i pielęgniarzy to osoby pochodzenia zagranicznego, ale jak podkreśla Departament Zdrowia, w kraju zwiększa się nacisk na kształcenie rodzimych pielęgniarek. Departament dodaje, że w 2014 roku, gdy na uczelniach pielęgniarskich było 1520 miejsc, a poziom ten znacznie się zwiększył i roku ubiegłym były to już 2032 miejsca, jednak i to nie jest powodem do zwiększenia rodzimej kadry pielęgniarskiej w kraju.

Z tego powodu i przy zachowaniu trendu może się więc okazać, że za kilka lat, pomimo stałego zwiększania miejsc na uczelniach pielęgniarskich, osób wykonujących ten zawód, a pochodzących z zagranicy będzie jeszcze więcej.

O ile jednak sytuacja miałaby się zmienić lub utrzymać na obecnym poziomie, to należy zwiększyć ilość pielęgniarek, jakie opuszczają uczelnie i pozostają w zawodzie na wyspie. Aktualnie rocznie 31 pielęgniarek na 100 000 osób corocznie wchodzi na tutejszy rynek pracy, ale wraz ze starzeniem się społeczeństwa, w latach kolejnych powinno być to 109 pielęgniarek na 100 000 osób, jak ma to miejsce teraz w Australii.

Największym problemem tutejszej służby zdrowia w zakresie pielęgniarstwa są decyzje osób wiążących się z tym zawodem, bo po zakończeniu nauki emigrują one w poszukiwaniu odpowiednio wynagradzanej pracy do innych państw, albo robią to po zakończeniu stażu i zdobyciu niewielkiego choćby doświadczenia. Ważne jest jednak, że w ocenie Departamentu Zdrowia wciąż zbyt dużo młodych pielęgniarek i pielęgniarzy emigruje, co pozostawia tutejszą służbę zdrowia w dużym i narastającym kłopocie.

Istotne jest również, że raport ten włączony został do ustawy przedbudżetowej, co miało zwrócić uwagę na potrzebę zmiany zasad finansowania służby zdrowia i systemu kształcenia pielęgniarek w Irlandii, a co może przyczynić się zarówno do zwiększenia wydatków budżetowych na szkolnictwo pielęgniarskie w kraju, a jednoczenie na poprawę warunków płacowych dla młodych pielęgniarek i pielęgniarzy wchodzących na rynek pracy po zakończeniu nauki.  

Wszystkie ustalenia z raportu nie zostały jeszcze dokładnie oszacowane, ale wydaje się, że będą musiały zostać uwzględnione i umieszczone w kontekście reform Sláintecare.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Polish, Baltic PMs a
Podwójne uderzenie