Molecular Psychiatry: już małe dawki alkoholu mogą uzależniać

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Przeprowadzone w ostatnim czasie badanie na gryzoniach sugeruje, że alkohol (także pity w bardzo ograniczonych ilościach) może wywoływać zmiany w chemii mózgu w obszarze, który jest odpowiedzialny za powstawanie uzależnień. 

Badacze z University of Illinois w Chicago (UIC) twierdzą, że te same ścieżki neuronalne są wykorzystywane w stanie upojenia alkoholowego (np. euforia, stany lękowe) oraz w przygotowaniu mózgu do uzależnienia.

Badanie na gryzoniach

– Widzimy, że uzależnianie się nie zawsze musi wynikać z długotrwałych nawyków, ale ze zmian epigenetycznych w mózgu, które – jak pokazujemy w tym badaniu – mogą rozpocząć się nawet przy niskich dawkach spożywanego alkoholu – powiedział współautor pracy dr Subhash C. Pandey, dyrektor Center for Alcohol Research in Epigenetics in the UIC College of Medicine.

Artykuł opisuje eksperyment przeprowadzony przez zespół dr. Pandeya, w którym szczurom podano niewielkie ilości alkoholu. Następnie gryzonie były poddane obserwacji podczas eksploracji labiryntu. W dalszej kolejności badacze analizowali próbki z tkanki mózgowej zwierząt (zebrane po eutanazji) i poszukiwali wzorców ekspresji genów (sekwencjonowanie RNA).

Istotne znaczenie chromatyny Hif3a

Przeprowadzona analiza wykazała, że gen Hif3a był związany ze zmianami zachodzącymi w mózgu wskutek ekspozycji na alkohol oraz zmianami w zachowaniu gryzoni wskazującymi na stany lękowe lub – przeciwnie – stany obniżonego lęku. Chcąc dowieść, dlaczego zmiany te mają miejsce, naukowcy z Chicago zasugerowali, że dzieje się tak, ponieważ chromatyna Hif3a („nitki” DNA i RNA tworzące gen) jest luźno związana. To zaś oznacza, że w genach mogą bez trudu zachodzić różnego rodzaju zmiany transkrypcyjne.

– Zaburzenia związane z używaniem alkoholu są złożone i stanowią poważne wyzwanie. Informacje, które uzyskaliśmy dzięki temu badaniu, pomagają nam lepiej zrozumieć, co dzieje się w mózgu i w przyszłości mogą zostać użyte do opracowania lepszych metod leczenia oraz tworzenia środków farmakologicznych– podsumował dr Subhash C. Pandey.

Praca pt. „Wyjaśnienie zależności epigenomicznej i transkrypcyjnej podczas stanu lękowego wywołanego przez alkohol” (Unraveling the epigenomic and transcriptomic interplay during alcohol-induced anxiolysis) ukazała się we wrześniu w czasopiśmie naukowym „Molecular Psychiatry”.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-Med.

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Food Prices: Many Ca
Białoruska dziennik