Ateizm najdoskonalszą religią? Bóg ich stworzył

Jeżeli zapytamy badaczy i znawców Tanach, to bez wahania odpowiedzą, że ateizm może być jedną z najważniejszych religii na świecie.

W judaizmie wierzy się, że Bóg jest stworzycielem całej rzeczy na ziemi, więc stworzył różnych od siebie ludzi, dał im języki i narodowości, ale dał im też religie, jakie obecne są po dziś dzień na świecie. Co ważne, święta księga Żydów mówi, że jako stworzyciel nieba i ziemi, ale też ludzi, Bóg stworzył ateistów, bo przecież On jest jedynym, który mógł tego dokonać.

Rabini są też w stanie powiedzieć, że ateizm może być najdoskonalszą formą religii, jaka zapoczątkowana została przez Stwórcę, a wynika to z różnych wierzeń.

Przyjmując za punkt wyjścia wiarę chrześcijańską, w tym judaistyczną, ale też islamską, znajdziemy tam wyraźne odniesienia, że człowiek ma być dobry, ma być pomocny i przyjazny dla bliźniego. Jednak wszystko wynika z Pisma Świętego, Tory i Koranu. To z kolei oznacza, że wszyscy wierzący, kierują się nakazami swojego Boga, a to steruje ich ścieżkami życia.

Inaczej jest z ateistami, bo odrzucając wiarę, nie kierują się również nakazami Najwyższego, nie mówiąc już o studiowaniu Pisma, które mówi, że mają być tacy, a nie inni. Za przykład może posłużyć datek dla ubogiego, więc wierzący, o ile wrzuci do plastikowego kubeczka monetę, zrobi to, gdyż tak nakazuje mu jego Bóg i wyznawana religia. Czyli można też zapytać, co lub kto nakazuje postąpić w taki sam sposób ateiście?

Ten nie ma przecież nakazów z Nieba, nie ma też swojego przewodnika duchowego, który w formie książkowej lub poprzez działalność Anioła Stróża dawałby znaki i kierował drogą miłosierdzia…

W Judaizmie jest też tak, iż wierzy się, że Bóg stworzył wszystko z jakiegoś powodu, więc miał również jakiś cel, żeby stworzyć ateistów. Żydzi wierzą również, że wszystko, co stworzone było przez Boga, pomaga całemu światu istnieć, więc do czegoś potrzebni są też niewierzący. Ale do czego? Może to właśnie chęć ukazania przez Boga wierzącym, że nie tylko jego wyznawcy mogą być dobrymi ludźmi, bo wszyscy inni też, nie wyłączając z tego kontestujących istnienie Boga.

Wiele rzeczy, dobrych i złych, wierzący różnych wyznań uzasadniają słowami, że Bóg, Jahwe, czy Allah tak właśnie chciał, ale czym mogą uzasadnić to ateiści?

Niczym, jest to wg wiary judaistycznej lekcją dla wierzących, że człowieczeństwo może okazywać każdy, nawet ten odrzucający istnienie Stworzyciela Nieba i Ziemi. Ateista, odrzucając dowolnego Boga, czyni dobro, czasami też zło, ale robi to z własnej woli, nie przewodzi mu w tym nakaz z Góry, nie kieruje się Pismem, a własną nieskrępowaną wolą, bo ma wg Żydów wolną wolę, natomiast jego moralność jest na wysokim poziomie.

Ciekawe słowa można usłyszeć również o bogobojnych Żydów, badaczy Pisma, którzy twierdzą, że ateiści pomagają zrozumieć wierzącym, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, nie można go ominąć, skoro nie robią tego niewierzący. Może się więc to wydawać takim trochę wskazaniem, że wierzącym nie jest się tylko w niedzielę, tylko podczas nabożeństwa w kościele, bóżnicy, czy w meczecie, a przez cały czas, żeby torować sobie drogę do Raju, gdzie by się ten nie znajdował i jak nazywał.

I ta wersja mnie, jako ateistę, przekonuje. Mazzal tow!

Bogdan Feręc

Inspiracja TikTok

Photo by Sincerely Media on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: