Irlandia Północna nie chce zjednoczenia wyspy

Do niedawna mówiło się, że cała wyspa chciałaby zjednoczenia i powstania Wielkiej Irlandii, a nawet Sinn Féin jakby sugerowało, iż taka jest wola większości mieszkańców Republiki i Irlandii Północnej.

O ile większość z Irlandii chce takiego zjednoczenia, bo „Za” będą podczas referendum każde cztery na jedną osobę, to w Irlandii Północnej, może być problem z uzyskaniem takiego poparcia. The Irish Times przeprowadził badanie, a z tego wynika, że Irlandczycy z Północy chcą pozostania w Koronie i znakomita większość opowie się za takim rozwiązaniem. Badanie zawarte w sondażu przeprowadzonym w obu krajach wykonane było przez IPSOS, a dotyczy projektu stosunków Północ – Południe oraz politycznej przyszłości całej wyspy.

Sondaż prowadzony był na grupie 1000 osób w Irlandii Północnej i Republice Irlandii, a pytania respondentom zadawano w sierpniu i wrześniu tego roku.

Połowa badanych z Irlandii Północnej stwierdziła, że ich głos będzie przeciwny zjednoczeniu, a w tej grupie 21% to osoby deklarujące, iż są katolikami. 26% odpowiedziało, że odda swój głos za zjednoczeniem wyspy, więc odłączeniem się od Wielkiej Brytanii, a 19% nie wie jeszcze, jak wyglądać będzie ich wybór. Natomiast 5% nie ma ochoty wziąć udziału w referendum w tej sprawie.

Wśród protestanckiej ludności Irlandii Północnej jeszcze więcej osób jest przeciwnikami zjednoczenia obu Irlandii, bo w tym przypadku już 78% deklaruje, że opowie się przeciwko jedności.

Całkiem inaczej sprawa wygląda w Republice Irlandii, bo tutaj z całą pewnością 66% deklaruje swój głos za zjednoczeniem, 16% jest przeciwna, a 13% nie ma zdania w tej sprawie.

Większość mieszkańców całej wyspy deklaruje też, że chce mieć możliwość wydania opinii w tej sprawie i opowiada się za zorganizowaniem referendum.

Wynik sugeruje, że Sinn Féin, które na sztandarach wyborczych niesie projekt zjednoczenia wyspy, otrzymało silne ostrzeżenie, iż nie może mieć przekonania, że wraz z wygranymi wyborami sprawa jest załatwiona, bo daleko jest jeszcze do wydania zgody północnoirlandzkiego społeczeństwa w tej kwestii. Tym samym dobry wynik wyborczy, wcale nie oznacza, że sprawę referendum zjednoczeniowego można przyspieszyć, gdyż najpierw należy zebrać, przynajmniej na Północy, większe poparcie sondażowe dla tego projektu. Widać też po wynikach tego badania, iż to koalicja rządząca w Republice ma rację, więc mówiąc o zjednoczeniu wyspy, podaje termin, ale nie w najbliższym czasie, a proces rozkłada na okres jednej dekady.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Click and Learn Photography on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Ukraine urges lower
Ikea Ireland podnies