Dzieci uciekające teraz przed wojną w Ukrainie są bardziej bezbronne i potrzebują większego wsparcia, informuje UNICEF w przeddzień Światowego Dnia Uchodźcy

Potrzeby dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów są nadal pilne, zwłaszcza tych nowo przybyłych do Polski i najmłodszych przesiedlonych w wyniku ataku na tamę w Nowej Kachowce.

Dzieci i ich rodziny, które uciekły przed wojną w Ukrainie nadal potrzebują naszego wsparcia, zwłaszcza te przybywające do Polski po raz pierwszy, informuje UNICEF w przeddzień Światowego Dnia Uchodźcy przypadającego 20 czerwca.

Wiele nowo przybyłych dzieci i rodzin, w tym rodzin przesiedlonych w wyniku niedawnej eksplozji tamy w Nowej Kachowce 6 czerwca, ma bardziej złożone potrzeby. Nie mieli oni dotychczas środków na opuszczenie swojego domu lub uciekają z obszarów, na których toczą się aktywne działania wojenne, co oznacza, że są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.

„Wiele dzieci i ich opiekunów przyjeżdża teraz z Ukrainy do Polski po raz pierwszy. Oznacza to, że przez prawie półtora roku żyli w ciągłym strachu” – powiedział Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. „Osoby nowo przybyłe są często w gorszym stanie fizycznym lub psychicznym, a wielu z nich wyczerpało swoje zasoby finansowe”.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy prawie 200 000 uchodźców z Ukrainy otrzymało wsparcie w prowadzonych przez UNICEF Centrach Wsparcia Blue Dot znajdujących się w ruchliwych punktach tranzytowych w Polsce. Spośród nich 50 procent przyjechało do Polski po raz pierwszy.

UNICEF zapewnia natychmiastowe wsparcie za pośrednictwem Centrów Wsparcia Blue Dot utworzonych wspólnie z UNHCR i partnerami. Zlokalizowane w kluczowych miejscach takich jak przejścia graniczne, dworce kolejowe i autobusowe oraz centra zakwaterowania, są bezpiecznymi przestrzeniami, w których ukraiński i polski personel udziela aktualnych i dokładnych informacji na temat możliwości zakwaterowania, przemieszczania się i dostępnych usług.

Jak dotąd w punktach Blue Dot prowadzonych przez UNICEF udzielono 530 000 usług dzieciom i rodzinom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Usługi te obejmują wsparcie psychospołeczne, zapewnienie dzieciom przyjaznej przestrzeni, udzielanie informacji o systemie ochrony zdrowia, opieki, edukacji, mieszkalnictwie i transporcie w Polsce.

„Nasz personel w punktach Blue Dot coraz częściej widzi uchodźców przybywających do Polski, którzy nie wiedzą, gdzie się udać ani co zrobić” – powiedział Rashed Mustafa Sarwar. „W ostatnich dniach do naszego punktu Blue Dot w Medyce przyjechała Oksana* z ośmiomiesięcznym synkiem Oleksandrem*. Przez dwa dni oczekiwali na ratunek z zalanego domu w pobliżu uszkodzonej tamy w Nowej Kachowce, a potem odbyli żmudną podróż przez całą Ukrainę”.

„Końca wojny nie widać, dlatego musimy nadal wspierać tych najbardziej bezbronnych uchodźców” – dodał Rashed Mustafa Sarwar. „Udało nam się pomóc uchodźcom dzięki naszym silnym partnerstwom oraz współpracy z rządem, samorządami i społeczeństwem obywatelskim, ale potrzebne jest jeszcze większe wsparcie i fundusze, aby kontynuować to ważne dzieło”.

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce powstało w marcu 2022 roku w rekordowym czasie, aby wspierać rodziny uciekające z terenów objętych wojną w Ukrainie. Współpracujemy z władzami krajowymi i samorządami, a także z lokalnymi organizacjami, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, naukę i zdrowie. Od bezpiecznych przestrzeni Blue Dot na przejściach granicznych po punkty Spilno w społecznościach lokalnych; od zapewnienia dzieciom możliwości chodzenia do szkoły po ułatwienie rodzinom korzystania z opieki zdrowotnej i wsparcia zdrowia psychicznego – pomagamy wszystkim szukającym schronienia. Opowiadamy się za prawami każdego dziecka w Polsce – szczególnie za tymi, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia.

Od eskalacji konfliktu 24 lutego 2022 r. odnotowano ponad 12 milionów przekroczeń granicy z Ukrainy do Polski. Spośród 4 milionów uchodźców, którzy zarejestrowali się w celu uzyskania tymczasowej ochrony w całej Europie, ponad 1,6 miliona przebywa w Polsce – ale rzeczywista liczba uchodźców może być jeszcze wyższa. Około 90% uchodźców w Polsce to kobiety i dzieci.

*Imiona zmienione dla ochrony tożsamości

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce – Specjalista ds. Komunikacji (Media) dr Monika Kacprzak

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Dochód gwarantowany
Minister Coveney ann