Torbiele jamy ustnej często błędnie diagnozowane

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Zmiany objawiające się obrzękiem dziąseł są często błędnie diagnozowane jako boczne torbiele przyzębia, a nie zębopochodne torbiele rogowaciejące, które są bardziej agresywne. Artykuł dotyczący błędów w diagnostyce zmian tego rodzaju został opublikowany w czasopiśmie naukowym „Journal of Endodontics”. 

Obydwa typy zmian mogą mieć podobny przebieg kliniczny i dawać zbliżony wynik w badaniu obrazowym, ale odontogenic keratocyst jest agresywną torbielą o wysokim odsetku nawrotów. Dlatego – jak napisali autorzy artykułu – diagnoza powinna być potwierdzona wynikami badania histologicznego.

Ponad 79 000 przypadków pod lupą badaczy

– W każdym przypadku należy rozważyć biopsję w celu ustalenia prawidłowej diagnozy i przebiegu planowanego leczenia – napisali autorzy z zespołu kierowanego przez dr Janinę Golob Deeb z Wydziału Periodontologii w Virginia Commonwealth University School of Dentistry. Autorzy szczególnie podkreślili znaczenie trafnej diagnozy zmian w obszarach, w których nakładają się cechy charakterystyczne dla różnego rodzaju zmian patologicznych.

W swoim badaniu naukowcy z Virginia Commonwealth University School of Dentistry poddali analizie  raporty dotyczące 79 257 przeprowadzonych biopsji. Deeb i wsp. wykorzystali te dane do oceny liczby przypadków bocznej torbieli przyzębia oraz torbieli rogowaciejącej zębopochodnej. Naukowcy porównali postawioną przez lekarzy diagnozę z obrazem klinicznym na podstawie badań RTG, uzyskanych wyników histologicznych oraz lokalizacji zmian. Określili zarazem liczbę błędnie zdiagnozowanych przypadków odontogenic keratocyst.

Co czwarty przypadek odontogenic keratocyst błędnie oceniony

Na podstawie przeprowadzonych biopsji 184 zmiany zdiagnozowano jako boczne torbiele przyzębia  (ang. lateral periodontal cysts), a 742 jako torbiele rogowaciejące zębopochodne, inaczej torbiele pierwotne zębopochodne (ang. odontogenic keratocysts).

W przypadku wszystkich bocznych torbieli przyzębia zdiagnozowanych przed leczeniem operacyjnym, diagnozy kliniczne i histologiczne były prawidłowe. Jednak – jak podali autorzy pracy – 182 (25%) z 742 przypadków torbieli rogowaciejącej zębopochodnej zostało zgłoszonych z błędną diagnozą: jako boczne torbiele przyzębia.

– Przypadki te zostały prawdopodobnie błędnie zdiagnozowane na podstawie badań radiologicznych i klinicznych oraz oceny lekarza prowadzącego. Nieprawidłowo rozpoznane zmiany często były usytuowane w przedniej i przedtrzonowej okolicy szczęki i żuchwy – napisali autorzy artykułu pt. „Odontogenic Keratocyst is frequently misdiagnosed for a Lateral Periodontal Cyst in premolar and anterior tooth-bearing areas„.

– Ze względu na znaczną liczbę potencjalnie błędnie zdiagnozowanych zmian, klinicyści powinni przeprowadzać dokładną diagnostykę różnicową, gdy u pacjenta występuje zmiana torbielowata w okolicy zębów przedtrzonowych – napisali badacze z zespołu dr Deeb.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-Med.

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.