Jakie są potencjalne przyczyny zdrad kobiet?

Wielokrotnie można obserwować zdrady w związkach, które stanowią jedne z najbardziej dysharmonizujących i bolesnych doświadczeń dla partnerów.

Te natomiast dotykają zarówno osoby zdradzającej, jak i zdradzanej, czyli dla partnera. Zainteresowanie zdradą w kontekście kobiet wydaje się szczególnie istotne, ponieważ kobiety wciąż bardzo często postrzegane są jako ta osobna w związku, która jest wierniejsza w porównaniu z mężczyznami, czego akurat nigdy nie udowodniono i to tylko obiegowa opinia. Jeżeli jednak przyjrzeć się całości sprawy, więc dotrzeć do opracowań, można wysnuć wniosek, iż nie ma właściwie dużych różnic w tym zakresie, czyli zdrady dzielą się prawie po połowie, ale dodam, że z kilkuprocentową przewagą zdrad męskich.

Sama zdrada ma wielorakie podłoże i mogą za nią odpowiadać różne czynniki, w tym te, które nazywa się zwykłą chęcią przeżycia przygody w czasie „znudzenia” swoim kilkunastoletnim związkiem. Jest natomiast wiele dowodów, a te mówią, że kobiety w stałych związkach najczęściej zdradzają swoich partnerów od 10 do 16 lat po zawarciu związku małżeńskiego, czy też stałego przebywania z jednym partnerem. W niniejszym felietonie przyjrzymy się różnym czynnikom i przyczynom zdrady u kobiet, aby postarać się lepiej zrozumieć te zachowania oraz ich potencjalne konsekwencje, ale co może też uchronić partnera przed takim wydarzeniem, o ile dotrze do źródeł i wyciągnie odpowiednie wnioski.

Na zdradę u kobiet wpływać mogą  mieć okoliczności kulturowe i społeczne, więc to właśnie kultura i społeczeństwo odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postaw oraz zachowania jednostki. Tradycyjnie uznaje się w społeczeństwie, iż to mężczyźni byli i są bardziej skłonni do zdrady, a po kobietach spodziewano się pozostawania w wierności swojemu partnerowi. Współczesne przemiany społeczne, takie jak równouprawnienie płci i emancypacja kobiet, wpłynęły diametralnie na zmianę tych zachowań, ale też w coraz częściej wyobrażeń. Rozwijająca się kultura indywidualizmu skutkuje często większą niezależnością i autonomią jednostki, nawet tej pozostającej w związku, co może wpływać na podejmowanie decyzji związanych ze zdradą. Tym samym ma również potencjał, by zacząć oddziaływać na ogólną w ujęciu globalnym ilość zdrad, których dopuszczają się kobiety, a wciąż uważane za tę wierniejszą część populacji.

Jednym z głównych powodów zdrad dokonywanych przez kobiety może okazać się brak satysfakcji w trwającej stałej relacji, co z kolei przełoży się na całe życie domowe, które poddane będzie większemu lub mniejszemu procesowi rozkładu. Problemy emocjonalne, niezaspokojenie potrzeb seksualnych, nierównowaga w zaangażowaniu lub brak komunikacji między partnerami potencjalnie prowadzić będą do chęci znalezienia tego, czego brakuje kobietom w stałym związku, a szukają i często znajdują poza nim. Zdrada może więc stać się dla kobiet sposobem na znalezienie tych brakujących elementów, które są kluczowe dla całości ich szczęścia i zadowolenia. Co też istotne, kobiety rzadziej od mężczyzn podejmują w chwili trwającej zdrady decyzje o odejściu od partnera, a jest to dla nich wyłącznie wypełnieniem luki, jaka w ocenie kobiety wdarła się do jej potrzeb, więc kochanek jest czymś na kształt ciastka, a stały partner pozostaje chlebem codziennym. Odmienne postawy prezentują mężczyźni, więc częściej ich zdrada łączy się z opuszczeniem domu i założeniem nowej rodziny. Temu również nie można się do końca dziwić, a chodzi o nasze atawizmy, więc podział ról domowych związanych z płcią. Mężczyźni to nadal łowcy i poszukiwacze, a kobiety wciąż i niezmiennie strzegą domowego ogniska.

Niektóre kobiety mogą uciekać w zdradę, aby znaleźć wsparcie emocjonalne lub potwierdzenie swojej atrakcyjności i wartości, szczególnie w chwilach, kiedy związek wszedł w fazę tzw. płaskiej prostej, a partner jakby przyzwyczaił się do całej sytuacji i podświadomie wie, iż nie musi już niczego udowadniać. To oczywiście jest błędne podejście, bo pokazuje, iż jako mężczyźni, nie do końca rozumiemy psychikę kobiet, a te powinny przez cały czas pozostawania w związku czuć się doceniane, zdobywane i mieć wrażenie roztaczanej nad nimi opieki. Szukają więc tego wszystkiego u innych mężczyzn, którzy poświęcą im uwagę, wykażą się, zrozumiem i będą dla nich dostępni, choćby w skrywanej przed światem relacji, kochanek staje się w takim przypadku docelowo wypełnieniem braku tych elementów w związku. Już samo poczucie bycia pożądaną przez inną osobę daje kobietom impuls do podniesienia samooceny oraz poczucia własnej, wyższej wartości, a co jeszcze ciekawsze, może okazać się niekiedy podstawą do rozpoczęcia nowego etapu życia w stałym związku z wieloletnim partnerem.

Takie sytuacje można zaobserwować wielokrotnie, bo przecież setki par przechodzi przez swoje problemy związane ze zdradami, by następnie wyjść z tego obronną ręką i kontynuować związek, niekiedy nawet do kresu swych dni.

Przygoda, nowość, chęć eksploracji, doświadczania czegoś nowego i emocjonującego, może skłonić niektóre kobiety do zdrady, co dla odmiany potencjalnie oznacza, iż wdzierająca się do domowego stadła rutyna w długotrwałym związku, prowadzi bezpośrednio do znudzenia partnerem, monotonii, a zatem zwracają się w stronę wyzwań w poszukiwaniu odmiany. Czasami zdrada kobiety może być też sposobem na odreagowanie problemów, stresu oraz trudności życiowych, ale tym nie powinno się tłumaczyć wielokrotnych zdrad, bo i do takich sytuacji dochodzi bardzo często, a wówczas jeden z moich znajomych psychoterapeutów rodzinnych nazywa to po prostu „sportem”. Kobieta, która w związku boryka się z ciężkimi sytuacjami emocjami lub takimi, z którymi nie potrafi sobie poradzić w zdroworozsądkowy sposób, może znaleźć ucieczkę w zdradzie, czyli związku z osobą postronną.

Zdrada w związku to jednak temat bardzo złożony, a przyczyny, dla których kobiety zdradzają, są różnorodne i skomplikowane, czyli już wcześniej wymienione czynniki kulturowe, same problemy w związku, a do tego dochodzą jeszcze potrzeby emocjonalne, chęć poszukiwania przygody czy radzenia sobie ze stresem są tylko niektórymi z aspektów, jakie mogą wpływać na świadomą lub nie do końca „decyzję” o zdradzie. Ważne jest, aby rozumieć, iż każdy przypadek jest indywidualny, a sytuacje i motywacje różnią się w zależności od osoby. Istotne jest również, aby partnerzy w związku umieli ze sobą szczerze rozmawiać, byli na takie rozmowy gotowi, a i chcieli okazywać sobie wzajemne wsparcie, co pozwoli uniknąć lub zminimalizować możliwość zdrady. Tym samym budowanie zaufania, komunikacja i szacunek są kluczowe dla utrzymania trwałego oraz satysfakcjonującego związku.

Tak się kiedyś zastanawiałem, jak to jest, „wrócić” do domu po zdradzie, przebywać z partnerem, którego właśnie się zdradziło, podać mu kolację, rozmawiać o zakupie nowej lodówki, położyć się do wspólnego łóżka… Jak to jest wówczas żyć w dwóch rzeczywistościach, jak maskować przed najbliższą wydawałoby się osobą fakt zdrady? Czy porównuje się partnerów, a chodzi tu o różne kwestie i czy w sytuacjach intymnych myśli się o kochance lub kochanku, a może jest to całkowicie wyparte ze świadomości?

Uwaga. Ten felieton nie może być traktowany jako materiał, na którego podstawie powinno się określać przyczyny zdrad, ponieważ wynika wyłącznie z obserwacji, zasłyszanych opowiadań i osobistych analiz opracowań o przyczynach rozpadu związków.

Bogdan Feręc

Photo by Nguyễn Tân on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: