Zwiększenie eksportu MŚP kluczem do osłabienia koncentracji gospodarczej

Przemawiając po opublikowaniu Krajowej Oceny Ryzyka 2023, rzeczniczka Sinn Féin ds. przedsiębiorstw, handlu i zatrudnienia Louise O’Reilly powiedziała, że ​​zwiększenie liczby MŚP, które eksportują, jest najlepszym sposobem na osłabienie koncentracji gospodarczej państwa i zmniejszenie związanego z tym ryzyka.

Posłanka O’Reilly stwierdza:

– Od ponad dekady Sinn Féin ostrzega przed zagrożeniami związanymi z koncentracją naszej gospodarki w rękach kilku międzynarodowych firm. Nie byliśmy osamotnieni w biciu na alarm i już w 2014 r. Krajowa Ocena Ryzyka informowała, że ​​„gospodarka Irlandii jest nieproporcjonalnie zależna od stosunkowo niewielkiej liczby korporacji wielonarodowych skupionych w stosunkowo niewielkiej liczbie sektorów przedsiębiorstw”. Ta sama Ocena Ryzyka, przeprowadzona trzy lata po rozpoczęciu 12-letniej rządów Fine Gael, wykazała, że ​​słabo rozwinięty irlandzki sektor MŚP i zależność od skoncentrowanej liczby korporacji wielonarodowych stwarzają szersze ryzyko strategiczne dla irlandzkiej gospodarki. Ponad dekadę od tego raportu ponownie mamy Krajową Ocenę Ryzyka stwierdzającą, że „koncentracja irlandzkiego eksportu w niewielkiej liczbie sektorów, zdominowanych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe, naraża nas na szersze globalne zmiany, a także konkretne wstrząsy i decyzje”. Chociaż należy wspierać sukces sektora wielonarodowego i poszukiwać dalszych inwestycji, musimy również rozwijać nasz krajowy sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby osłabić koncentrację gospodarczą, która zapanowała w państwie. Rozwój krajowego sektora MŚP w stanie pomoże w dywersyfikacji gospodarczej i ochroni naszą gospodarkę przed zewnętrznymi wstrząsami makroekonomicznymi. Kluczowe znaczenie ma tutaj wzmocnienie sektora eksportowego będącego własnością Irlandii, zwłaszcza z istniejącej dużej grupy nieeksportujących MŚP. Irlandzka gospodarka jest gospodarką otwartą, ze znaczną nadwyżką handlową w stosunku do naszej wielkości, ale niekoniecznie jest to powielane na poziomie MŚP. Poziom bezpośredniego eksportu irlandzkich MŚP jest bardzo niski według standardów międzynarodowych, przy czym tylko około 6% irlandzkich MŚP bezpośrednio prowadzi handel transgraniczny, a udział MŚP w całkowitej krajowej wartości dodanej w eksporcie jest również stosunkowo niski. Ponieważ większość MŚP nie eksportuje, a znaczny odsetek istniejących eksporterów MŚP prowadzi handel wyłącznie z rynkiem brytyjskim, istnieje ogromna szansa na wzrost i zatrudnienie w tym obszarze. Jednak biorąc pod uwagę wyjątkowe wyzwania, przed którymi stoją irlandzkie MŚP, takie jak obecny niski poziom handlu transgranicznego oraz fakt, że irlandzkie MŚP muszą eksportować na wcześniejszym etapie swojego cyklu życia niż te w innych krajach europejskich, istotne jest, aby polityka rządu, szkolenia i finansowanie, dostosowane zostały do ich potrzeb. Jeżeli rząd poważnie myśli o walce z zagrożeniami przedstawionymi w Krajowej Ocenie Ryzyka, musi skupić się na zwiększeniu liczby rodzimych MŚP, które eksportują, aby pomóc w rozwoju i dywersyfikacji naszej gospodarki.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Rafael Juárez on Unsplash

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Trzydniowy weekend
Poseł wzywa do przy