Brytyjki w ciąży nadal palą za dużo

Przed sześcioma laty rząd Theresy May wyznaczył cel obniżenia do roku 2022 odsetka kobiet palących w ciąży do 6%. Jednak statystyki za rok 2022/2023 potwierdzają, że wciąż nie udało się go osiągnąć – w Wielkiej Brytanii pali obecnie 8,8% ciężarnych.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że cel, na którego realizację urzędnicy premier May przewidzieli zaledwie pięć lat, może zostać zrealizowany dopiero po upływie kolejnej dekady.

Cel osiągnięty w 2032, zamiast 2022 roku?

Obliczenia przeprowadzone przez organizację Smoking in Pregnancy Challenge Group wskazują na to, że przy obecnym tempie spadku odsetka Brytyjek palących w ciąży, cel 6% nie zostanie osiągnięty przed 2032 rokiem.

W kwietniu tego roku rząd Rishiego Sunaka ogłosił krajowy program zachęt finansowych, który będzie oferowany wszystkim palącym kobietom w ciąży. Program ten ma obowiązywać do końca 2024 roku. Jednak rządzący zrezygnowali z wcześniejszych zobowiązań do opublikowania nowego planu kontroli palenia tytoniu (Tobacco Control Plan) i zamiast tego podali, że dalsze informacje na ten temat zostaną ogłoszone w strategii dotyczącej poważnych schorzeń (Major Conditions Strategy).

Wyroby tytoniowe w Wielkiej Brytanii tylko dla osób od 21. roku życia?

Profesor Linda Bauld, dyrektor SPECTRUM Research Consortium i współprzewodnicząca Smoking in Pregnancy Challenge Group, powiedziała: – Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy ostatnie spadki wskaźników palenia wśród matek, postęp nie następuje wystarczająco szybko. Istnieje pilna potrzeba, aby rząd nakreślił odważną strategię, która pozwoli przed 2040 rokiem zapewnić każdemu dziecku start wolny od dymu tytoniowego. Oznacza to podniesienie wieku sprzedaży wyrobów tytoniowych do 21 lat, aby ograniczyć palenie wśród młodszych matek, które palą w ciąży znacznie częściej niż starsze kobiety.

– Pomoc większej liczbie przyszłych mam w rzuceniu palenia nie tylko uchroniłaby dziesiątki rodzin przed tragedią utraty dziecka (poród martwy lub poronienie), ale także zmniejszyłaby presję na kluczowe usługi NHS i sprawiłaby, że pieniądze wydawane na tytoń wróciłyby do kieszeni ludzi – podsumowała prof. Linda Bauld.

Dr Clea Harmer, współprzewodnicząca Smoking in Pregnancy Challenge Group oraz dyrektor naczelna Sands, powiedziała: – Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że rząd nie osiągnął swojego celu, jakim jest 6% lub mniej palących kobiet w ciąży do 2022 roku i nie jest na dobrej drodze, aby osiągnąć ten cel przed rokiem 2030. Środki ogłoszone w kwietniu są ważnym krokiem we właściwym kierunku, ale następuje to po latach bezczynności i opóźnień ze strony kolejnych rządów. Poprzedni Plan Kontroli Palenia Tytoniu wygasł, sprawiając, że Anglia nie ma obecnie wyznaczonego celu w zakresie ograniczenia palenia wśród kobiet ciężarnych.

– Rząd musi pilnie opublikować kompleksową strategię walki z paleniem u przyszłych mam i w środowisku, w których żyją. Powinno to obejmować nałożenie opłat na firmy branży tytoniowej w celu pozyskania tak bardzo potrzebnych funduszy na walkę z paleniem tytoniu – dodała dr Harmer.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-Med.

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS: