Wszystkie limity kwalifikacji dochodów dla mieszkań socjalnych muszą zostać podniesione o 20%

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Według posła Fine Gael Kierana O’Donnella wszystkie trzy limity kwalifikacji poziomu dochodów dla mieszkań socjalnych muszą zostać podniesione o 20%, aby zapewnić, że możemy zaspokoić potrzeby mieszkaniowe ludzi.

Poseł O’Donnell opowiada się za minimalną podwyżką o 5000 euro we wszystkich trzech przedziałach dochodów, aby kwalifikować się do mieszkania socjalnego.

Kwestia ta została uwzględniona w przeglądzie wsparcia dla mieszkań socjalnych i limitów dochodów, który został opublikowany przez Ministerstwo Mieszkalnictwa we wrześniu ubiegłego roku, jako część rządowego planu Mieszkanie dla Wszystkich.

Poseł O’Donnell powiedział: „

– Ostatni wzrost ogólnych limitów dochodów z mieszkań socjalnych odnotowaliśmy w kwietniu 2011 r., kiedy według CSO średnie zarobki na pracownika wyniosły 35 915 euro. Jednak średnie roczne zarobki wynoszą obecnie około 45 324 euro, co stanowi ponad 20 proc. wzrost od 2011 roku. Od lutego prosiłem taoiseacha i ministra mieszkalnictwa o zapewnienie, że obecne limity dochodów z mieszkań socjalnych (zakres 1 – 35 000 euro, przedział 2 – 30 000 euro i przedział 3 – 25 000 euro w zależności od położenia geograficznego) zostaną zwiększone o minimum 5000 € we wszystkich 3 przedziałach limitów dochodu. Ponadto powinien nastąpić minimalny wzrost o 20% z 5% do 6% na każdego dodatkowego członka gospodarstwa domowego (przy wzroście limitu z 10% do 12%) i podobny minimalny wzrost o 20% z 2,5% do 3% dla każdego dziecko, bez ograniczeń. Potwierdzają to główne ustalenia raportu „Przegląd kwalifikowalności dochodów do wsparcia mieszkalnictwa socjalnego” w dokumencie „Mieszkanie dla Wszystkich”, który został poparty przez partię parlamentarną Fine Gael i radnych w całym kraju.

Zgodnie z przeglądem, obecna trzypasmowa struktura limitów dochodów z mieszkań socjalnych nie jest już wewnętrznie logiczna, biorąc pod uwagę zmiany czynszów w ostatnim czasie. Stwierdzono również, że w Irlandii jest tylko 7 władz lokalnych, co stanowi 1 na 4 z 31 władz lokalnych, w których jedna osoba dorosła zarabiająca na odpowiednim progu dochodu byłaby w stanie zapewnić zakwaterowanie w taki sposób, że jej czynsz pochłonąłby mniej niż 35% ich dochodów.

Raport zaleca również przeprowadzenie szczegółowych badań nad wykonalnością usunięcia obecnych pasm i wprowadzenia systemu, który zapewni bliższy związek między kosztem zakwaterowania a progami kwalifikowalności dochodów.

Poseł O’Donnell kontynuował:

– Minister O’Brien niedawno przeniósł pięć hrabstw z przedziału 3 do przedziału 2 progów dochodowych dla mieszkalnictwa socjalnego, co dało wzrost o 20% w wysokości 5000 euro, co jest zalecane, jako środek tymczasowy w sprawozdaniu z przeglądu. Podejmowane są też bardziej szczegółowe badania, jako dalsze działanie tymczasowe, ponieważ 24 z 31 władz lokalnych wykazuje, że czynsze za mieszkanie pochłaniają ponad 35% dochodu jednej osoby dorosłej, myślę, że minister mieszkalnictwa powinien rozszerzyć ten środek o 5000 euro wzrostu na wszystkie trzy progi dochodowe, łącznie przy minimalnym wzroście 20% z 5% do 6% na każdego dodatkowego członka gospodarstwa domowego i 20% na każde dziecko, z 2,5% do 3%. Przyjmuję do wiadomości, że minister niedawno zatwierdził propozycje opracowania opcji dla zrewidowanego lub nowego modelu kwalifikowalności dochodów z mieszkań socjalnych, który odbywa się pod auspicjami Agencji Mieszkaniowej. Rząd koncentruje się na osiągnięciu celów określonych w dokumencie „Mieszkanie dla Wszystkich”, podaż rośnie i widzieliśmy oznaki zwiększonej aktywności budowlanej, co ma kluczowe znaczenie dla uczynienia czynszów bardziej przystępnymi. Housing for All zobowiązuje się do dostarczenia 47 600 nowo wybudowanych domów socjalnych w latach 2022-2026, z finansowaniem w tym roku na dostarczenie 11 800 domów socjalnych, w tym 9000 nowo wybudowanych domów. Jednakże naszym obowiązkiem jest podwojenie wysiłków na rzecz przyspieszenia podaży mieszkań, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną dodatkową presję na sektor. Wierzę, że zmiana tych progów dochodowych, aby więcej osób i rodzin kwalifikowało się do programów mieszkalnictwa socjalnego, jest konieczna, aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami mieszkaniowymi.

Aktualne limity dochodów z mieszkań socjalnych: 137495_3deb746-fb85-41ab-bbb7-9c9748e5be41 (4).pdf

Przegląd kwalifikowalności dochodów do wsparcia mieszkalnictwa socjalnego: https://assets.gov.ie/235484/40ed4fc0-d9b7-43b5-bd96-9436f6773c73.pdf

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Brett Jordan on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ponad 200 staranowan
Upadek moralności p
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.