W Irlandii urlop ojcowski jest mało popularny

Kiedy wprowadzono w Irlandii urlop ojcowski, twórcy ustawy spodziewali się, że znakomita większość ojców będzie z niego korzystać, więc będzie on bardzo popularny, a ojcowie korzystać będą z niego bardziej niż często.

Tak jednak się nie stało i w porównaniu z innymi państwami europejskimi urlop ojcowski w Irlandii nie jest w czołówce, więc ilość ojców, którzy chcą przebywać ze swoimi dziećmi po ich narodzeniu, jest niższa, niż średnia unijna. Jako główny powód takich zachowań określono wysokość zasiłku ojcowskiego, więc kwoty, jaką w ramach tygodniowego utrzymania przyznał ustawodawca, a wydaje się, że 250 € to zbyt mało, żeby nowi ojcowie rzucali się tłumnie na wolne z tytułu narodzin dziecka.

To zostało już określone, a nawet zajął się sprawą Komitet ds. Równości Płci Oireachtas, czyli połączonych izb parlamentu i członkowie tego ciała uznali, że należy zachęcić w jakiś sposób ojców, by jednak korzystali z przysługującego im prawa.

Komitet ds. Równości Płci stwierdził również, że jednym z powodów niskiego wykorzystywania urlopu ojcowskiego jest też nierówność płac między kobietami i mężczyznami, więc należy to zmienić na drodze uregulowań prawnych. Mówi się też, że tygodniowy zasiłek ojcowski, powinien doczekać się zmiany jego wysokości, czyli być nieco wyższy od wypłacanego teraz, a wyższe zasiłki od tych wypłacanych w Irlandii, spotyka się w wielu państwach europejskich.

Zasiłek ojcowski w Irlandii wypłacany jest każdemu ojcu, który po narodzeniu dziecka zdecyduje się przerwać okresowo (2 tygodnie) pracę, a wtedy Social Welfare przesyła na jego konto kwotę 250 € na tydzień. Ważne jest jednak, że z urlopu ojcowskiego, a także z zasiłku, skorzystać może osoba, które opłaca składki PRSI, niezależnie od tego, czy pracuje na etacie, czy też jest właścicielem firmy.

Szefowa działu badań społecznych w Instytucie Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI) profesor Helen Russell powiedziała, że należy zwiększyć implementację urlopu ojcowskiego w irlandzkim społeczeństwie, więc podjąć działania, aby ten spopularyzować. Może się to stać na wiele sposobów, w tym poprzez podniesienie wysokości zasiłku, by stał się on bardziej atrakcyjny dla ojców utrzymujących rodziny.

Wysokość zasiłku ojcowskiego powinna iść w kierunku, jaki obrały państwa ze Skandynawii, więc powinno się go podnieść na tyle, by pozwalał na odpowiednie utrzymanie przez okres pozostawania na urlopie ojcowskim.

Część ekspertów sugeruje, że podniesienie wysokości zasiłku ojcowskiego do kwoty 300 lub nawet 350 euro na tydzień, przyczyni się do większego wykorzystania przysługującym ojcom praw, więc częściej będą korzystać z urlopu ojcowskiego i przebywać ze swoimi narodzonymi dziećmi w domach. Istotne jest również, że w obecnym kryzysie kosztów utrzymania, coraz mniej ojców decyduje się na przerwę w pracy, czyli chcą zachować zarobki na tyle wysokim poziomie, aby można było utrzymać rodzinę i zapewnić jej byt.

Opinia członków Komitetu ds. Równości Płci przekazana zostanie posłom i senatorom, przesłana będzie też do rządu, aby i parlament, jak i irlandzki gabinet zastanowiły się, czy możliwe jest podniesienie kwoty zasiłku ojcowskiego.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Czy wkrótce usłysz
Irlandzcy celnicy sk