Trudna zima dla bezdomnych

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Już teraz pojawia się wiele obaw, że ilość miejsc w noclegowniach i domach pobytu dla osób bezdomnych może być tej zimy niewystarczająca, a świadczy o tym gwałtowny wzrost zainteresowania tymi miejscami we wrześniu.

W ramach składania wniosków przedbudżetowych Threshold przedstawił swój wniosek o zwiększenie funduszy rządowych na zapobieganie bezdomności, a ten złożony został przez dyrektora generalnego Threshold Johna-Marka McCafferty, któremu towarzyszyły Ann-Marie O’Reilly, która jest oficerem ds. polityki i Edel Conlon menedżera regionalnego w Threshold.

Obecnie, jak mówią przedstawiciele Threshold, wraz z władzami lokalnymi pracownicy tej instytucji starają się znaleźć pieniądze i miejsca dla osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, a dzieje się tak, gdyż ponownie wzrosła ilość eksmisji.

Wiele organizacji pomagających osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością uważa, że kryzys bezdomności zostanie pogłębiony tej jesieni i zimy, a ilość osób poszukujących choćby tymczasowego lokum będzie ogromna. Mówi się również, że wzrosnąć może dramatycznie ilość osób poszukujących zakwaterowania awaryjnego, a stanie się tak z powodu rosnących kosztów utrzymania.

Ciężar pomocy przekładać się będzie na władze lokalne, które zobowiązane są znaleźć środki na ten cel i niezależnie od puli pieniędzy na ten cel, zmuszone będą przesuwać pieniądze z innych działań planowych, żeby zapewnić dach nad głową pojedynczym osobom oraz rodzinom.

Będzie to bardzo trudne, albowiem już teraz wiele ośrodków noclegowych dla osób bezdomnych odmawia przyjęcia kolejnych osób, a powodem jest brak miejsc.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by <a href=”https://pixabay.com/users/leroy_skalstad-1202818/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=850097″>Leroy Skalstad</a> from <a href=”https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=850097″>Pixabay</a>

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Darmowe podręczniki
Trudności z dostęp

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!