Tajemnica abonamentu telewizyjnego

Departament ds. Mediów, którym kieruje Catherine Martin z Partii Zielonych, odmówił opublikowania raportu, jaki powstał w zakresie reformy abonamentu telewizyjnego.

Z doniesień wiemy jednak, że w raporcie znalazły się rozwiązania i proponuje się kilka metod zmian, jakie należy zastosować, aby poprawić ściągalność abonamentu, a jednocześnie, żeby zminimalizować możliwość unikania jego odprowadzania do budżetu. Wcześniej Departament ds. Mediów utworzył grupę zadaniową do zbadania możliwości wprowadzenia zmian abonamentowych, a grupa składała się z urzędników służby cywilnej z Departamentu Mediów, Wydatków Publicznych i Reform, Finansów oraz poczty i Dochodów.

Co istotne, raport na biurku minister Catherine Martin jest już od marca tego roku, jedna wniosek o jego ujawnienie na podstawie wolności informacji został odrzucony. Przyznaje się jednocześnie, że raport może być wykorzystany do stworzenia nowych zasad dotyczących opłacania abonamentu TV, ale jak zaznaczono, z raportem musi się wcześniej zapoznać cały gabinet.

Rzecznik Departamentu ds. Mediów powiedział, iż nie można obecnie podać terminu, w którym raport zostanie upubliczniony, a dyskusje o nim toczą się teraz na najwyższych szczeblach rządowych.

Departamentowi ds. Mediów chodzi w zmianie przepisów o abonamencie telewizyjnym, aby uniemożliwić mieszkańcom Irlandii unikanie wnoszenia opłat, jakie przeznaczane są na działalność mediów publicznych, głównie RTÉ. Po zmianie przepisów, pieniądze z abonamentu, czy też opłaty medialnej, dzielone będą w inny sposób, ponieważ będą z nich mogli korzystać także inni nadawcy i wydawcy publiczni.

Ja szacuje Departament Catherine Martin, tylko w roku ubiegłym do Skarbu Państwa nie trafiło ok. 60 mln €, które powinny się tam znaleźć z tytułu abonamentu telewizyjnego.

Z niepotwierdzonych informacji wiemy natomiast, iż jedną z propozycji jest ta, która mówi, że abonament telewizyjny powinien wzrosnąć docelowo do 260 € rocznie, czyli być wyższy od obecnego o 100 €.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Ricardo IV Tamayo on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Social Welfare odbie
Woda w Irlandii jest