Social Welfare odbiera nadpłacone świadczenia. Będzie ścigać naciągaczy

Po przeglądzie, jaki przeprowadził Departament Ochrony Socjalnej, ujawniono, że z Social Welfare pobrano bezprawnie ponad 111 mln € w postaci zapomóg i zasiłków.

Jeden przypadek jest w tej sprawie szczególny, ponieważ beneficjent otrzymał prawie 360 000 €, do których nie był uprawniony. W całym 2022 roku Departament ujawnił, iż 71 121 osób otrzymało zawyżone lub bezprawne zasiłki, a łączna kwota nadpłat wyniosła 111,67 mln €, więc w przeliczeniu na osobę było to 1570 €.

10 przypadków dotyczyło nadpłat w wysokości przekraczającej 200 000 €, a były to kwoty w wysokości 357 999 € oraz 299 989 € i 282 881 €. Kolejnymi wysokimi nadpłatami były te w kwotach 262 207 €, 229 540 € oraz 228 168 €.

Nadpłaty dotyczyły najczęściej „nieregularnych płatności na przestrzeni wielu lat”, które zostały odkryte w zeszłym roku. Z kwoty przekraczającej 111 mln €, Departament odzyskał już 80,5 mln €, więc ok. 72%, a reszta spraw jest wciąż w toku.

Rzecznik departamentu powiedział, że większość osób otrzymujących płatność z Social Welfare otrzymała to, do czego była uprawniona, a dodał, że w kraju występują przypadki nadużywania systemu ochrony socjalnej i Departament zajmuje się też takimi, by odebrać nieprawnie pobrane pieniądze. O ile sprawę można załatwić polubownie, takie kroki są podejmowane, ale czasami zdarza się, iż należy wszcząć postępowania i ścigać osoby, które dopuściły się nadużyć.

Departament Ochrony Socjalnej twierdzi, iż w ostatnich latach coraz częściej dochodzi do nadużywania systemu i zajmie się teraz aktywnie zwalczaniem takich przypadków, więc zwiększy ilość kontrolki i wniosków, jakie poddawać będzie ocenie. Wg rzecznika Departamentu Ochrony Socjalnej nadpłaty wynikają z różnych powodów, więc nieprawidłowych danych, jakie podawane są we wnioskach, ale też z tytułu fałszowania i podawania nieprawdziwych informacji. O ile takie nadużycie zostanie wykryte, beneficjent zostaje wezwany do wyjaśnienia sprawy i nałożony jest na niego przymus zwrotu nieprawnie pobranych pieniędzy.

Jeżeli ten środek zawodzi, urzędnicy występują o ściganie takiej osoby na drodze prawnej.

Przypadki nadużyć zdarzają się we wszystkich kategoriach płatności socjalnych, więc zarówno przy zasiłkach dla poszukujących pracy, wsparci dodatkowym, ale także w przypadku rent i emerytur.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Podwyżka płacy min
Tajemnica abonamentu