Senator Lynn Boylan potępia „szalejącą ekościemę”

Rzecznik Sinn Féin ds. sprawiedliwości klimatycznej senator Lynn Boylan, ostro skrytykowała widoczny poziom „ekościemniania”, co niedawno opublikowano w corocznym dokumencie Komisji ds. Regulacji Usług Komunalnych (CRU) dotyczącym ujawniania informacji na temat koszyka paliw.

Senator Boylan powiedziała:

– Raport organu regulacyjnego ds. energetyki wyraźnie pokazuje, że wśród przedsiębiorstw energetycznych nadal panuje „ekościema” (ang. greenwashing) i wmawiają społeczeństwu, że są one bardziej przyjazne dla środowiska, niż są w rzeczywistości.

– Raport dotyczący ujawniania informacji na temat koszyka paliw sporządzony przez CRU podkreśla, że ​​kilka firm twierdzi, że wykorzystuje energię w 100% odnawialną, mimo że sprzedawana przez nich energia elektryczna jest wytwarzana z paliw kopalnych.

– Na początku tego roku zwróciłam się do Irlandzkiego Urzędu ds. Standardów Reklamowych o zbadanie reklam opartych na tych podejrzanych twierdzeniach. Organ nadzorczy stwierdził, że twierdzenia Energii wprowadzały w błąd i że setki tysięcy konsumentów zostały wprowadzone w błąd przez fałszywe twierdzenia stosowane w całej branży dotyczące „100% energii odnawialnej”.

– Raport organu regulacyjnego pokazuje, że Energia, SSE Airtricity, Flogas i Pinergy należą do podmiotów twierdzących, że są w 100% odnawialne.

– Firmy wykorzystują ogólnoeuropejski program zwany „gwarancjami pochodzenia”, aby kupować wątpliwe certyfikaty odnawialności z krajów w całej Europie, aby zazieleniać sprzedawaną tutaj brudną energię elektryczną.

– Raport regulatora ukazuje niepokojącą skalę problemu, gdyż w zeszłym roku do państwa sprowadzono 16 milionów megawatogodzin tych certyfikatów. Dla porównania, według CSO wszystkie centra danych zużyły w 2022 r. zaledwie 5,25 mln megawatogodzin energii.

– Większość, bo około dziesięciu milionów dostarczyła Norwegia, podczas gdy znaczne kwoty pochodziły z Francji i Szwecji, a każdy z nich wniósł po ponad dwa miliony.

– Zaangażowanie się w tego rodzaju oszukańcze praktyki szkodzi zaufaniu konsumentów i utrudnia inwestycje w energię odnawialną. Jest to szczególnie niepokojące w czasie kryzysu klimatycznego, kiedy dostawcy energii powinni zachować przejrzystość w zakresie wpływu zużycia energii elektrycznej na środowisko. 

– Klienci muszą mieć pewność, że 100% energii odnawialnej oznacza to, czego można oczekiwać. Potrzebujemy większej regulacji, która wykraczałaby poza minimum wymagane przez prawo UE.

Link do  CRU – Ujawnienie składu paliwa – 14 listopada 2023 r.

OprBogdan Feręc

Źr. Sinn Fein

Image by Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Lokalne wydarzenia S
Dzieci powinny znać