Raport ESRI potwierdza wezwanie Partii Pracy do ulepszenia systemu dodatków paliwowych

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Odpowiadając na raport ESRI, pokazujący, że prawie jedna trzecia gospodarstw domowych w kraju doświadcza ubóstwa energetycznego, rzecznik ds. ochrony socjalnej pracowników Seán Sherlock powiedział, że potwierdził wezwanie Partii Pracy do zreformowania systemu zasiłków na paliwo, aby pomóc osobom o stałych dochodach poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia.

Poseł Sherlock powiedział:

– Rząd nie posłuchał naszych apeli o budżet nadzwyczajny, ale przedstawiliśmy szereg środków, aby pomóc w radzeniu sobie ze skutkami rosnącej inflacji. Laburzyści wyraźnie mówili, że Irlandia potrzebuje podwyżki dla osób pracujących, a wprowadzenie płacy wystarczającej na utrzymanie jest niezbędne. Kluczową częścią naszych propozycji budżetowych było wprowadzenie zwrotu 200 euro ulgi podatkowej z tytułu emisji dwutlenku węgla dla gospodarstw domowych, zarabiających mniej niż 50 000 euro. W oparciu o stopę inflacji powiedzieliśmy również, że świadczenia socjalne dla osób w wieku produkcyjnym muszą wzrosnąć o co najmniej 15 euro tygodniowo, aby zapewnić minimalną amortyzację dla osób o stałych dochodach, aby mogli sobie pozwolić na podwyżki cen podstawowych artykułów spożywczych. Inflacja energii zwiększyła koszty gospodarstw domowych o 21 euro tygodniowo, więc teraz potrzebujemy zarówno dodatków, jak i zobowiązania do podwyżek związanych z kosztami życia. Raport ESRI wyraźnie pokazuje, że należy zająć się rosnącymi kosztami energii i że potrzebne jest zwiększone ukierunkowane wsparcie. Próg uprawniający do otrzymania zasiłku na paliwo jest zbyt niski, a zbyt wiele gospodarstw domowych o niskich dochodach nie kwalifikuje się, więc należy go podnieść. Rząd powinien również podjąć kroki w celu stworzenia drugiego przedziału kwalifikowalności do zasiłku paliwowego. Płatności można dokonać w połowie stawki, aby pomóc osobom, które przekroczyły próg dochodu na istniejących kryteriach. Rząd ma moc i zasoby, aby pomóc najbardziej potrzebującym i muszą bezzwłocznie przystąpić do pracy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ustawa z 2007 r. o c
Rząd wywołał kryz
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.