Program wsparcia płac potrzebny do ochrony miejsc pracy tej zimy

Rzecznik ds. finansów Partii Pracy Ged Nash wezwał rząd do stworzenia nowego krótkoterminowego programu wsparcia płac, aby pomóc chronić miejsca pracy i firmy najbardziej narażone na upadek z powodu eskalacji cen gazu.

Mówiąc, że w fabryce produktów magnezowych Drogheda, Premier Periclase ma zostać wydanych około czterdziestu zawiadomień o zwolnieniu pracowników.

 Poseł z Louth & East Meath powiedział:

– Od czasu wprowadzenia programu tymczasowych dopłat do wynagrodzeń i następcy programu dopłat do wynagrodzeń w ramach zatrudnienia (EWSS), uporczywie opowiadałem się za sprawnym i elastycznym systemem dopłat do wynagrodzeń, aby stał się bardziej trwałym elementem krajobrazu zatrudnienia i wsparcia biznesu. Prawdziwa wartość takiego programu w ratowaniu miejsc pracy i ochronie rentownych przedsiębiorstw przed upadkiem została udowodniona podczas pandemii. Podobny, mniej kosztowny, ale wysoce ukierunkowany program musi być teraz zaprojektowany, aby chronić miejsca pracy w firmach narażonych na drastyczne podwyżki cen gazu w tym i przyszłym roku. Nie myśleliśmy, że wkrótce po zakończeniu EWSS pojawi się nowe i bardzo realne zagrożenie dla utrzymania miejsc pracy w branżach energochłonnych, zwłaszcza w niektórych podsektorach produkcji. Opowiadałem się, aby program wsparcia płac – z surowymi warunkami socjalnymi i jasnymi progami kwalifikacyjnymi – stał się integralną cechą irlandzkiej strategii rynku pracy, aby umożliwić państwu wspieranie firm w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi, krótkoterminowymi wstrząsami. Ten zarzut nie spotkał się z reakcją. Żyjemy teraz z konsekwencjami. Zamiast czekać na nadejście kryzysu, rząd powinien był uzbroić się w narzędzia do szybkiego reagowania na krótkoterminowe kryzysy, takie jak ten szok cenowy gazu. Tanaiste musi natychmiast przeprowadzić ocenę liczby zagrożonych miejsc pracy w zorientowanych na eksport branżach energochłonnych i wprowadzić ukierunkowany program wsparcia płac, aby zatrzymać wykwalifikowanych pracowników w tym czasie. Długotrwałe i rentowne firmy produkcyjne, takie jak Premier Periclase w Droghedzie, stoją w obliczu egzystencjalnego zagrożenia z powodu rosnących cen gazu. Podczas procesu konsultacji w sprawie zwolnień firma twierdziła, że ​​od teraz do końca roku może stracić 1 milion euro miesięcznie i obawiam się, że Premier Periclase jest kanarkiem w kopalni węgla w Irlandii. Komisja Europejska zatwierdziła plany udzielenia wsparcia finansowego firmom, które są pod presją cen gazu i energii. Rozumiem, że plan wsparcia zostanie wkrótce udostępniony firmom. Jednak same takie interwencje, jakkolwiek ważne, dla wielu firm nie wystarczą. Jeśli firmy takie jak Premier Periclase nie mogą być wspierane w przejściu z uzależnienia od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego zatrudnienia poprzez sprawny państwowy system wsparcia płac w okresie przejściowym, zaakceptujcie moje słowa, gdy mówię, że takie firmy nie będą już dłużej cechą irlandzkiej bazy produkcyjnej, gdy obecny kryzys w końcu ustąpi. Zostaną utracone na zawsze. Stworzenie nowego, wysoce ukierunkowanego systemu wsparcia płac w celu zatrudnienia zagrożonych pracowników może pomóc wielu irlandzkim firmom w obliczu ogromnej niepewności jesienią i zimą. Ponownie poprosiłem ministra finansów i tanaiste o odpowiednie rozważenie, kalkulację i wdrożenie takiego programu przed budżetem.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nowy sekretarz stanu
Cieplejsze i zdrowsz