Pracownicy odzyskali 12 mln €

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

W ostatnich latach krajowy organ nadzorczy odzyskał w imieniu poszkodowanych pracowników ponad 12 mln €, które nie zostały wypłacone z tytułu świadczenia pracy.

Jak poinformowała Komisja Stosunków Pracy (WRC), znacząca większość odzyskana została po dochodzeniach, jakie wszczęto wobec pracodawców, a te ponad wszelką wątpliwość wykazały, że pracodawcy naruszyli obowiązujące przepisy Prawa Pracy. WRC, które działa w imieniu Departamentu Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia ma w tym zakresie, więc stosunków pracy, szerokie uprawnienia, a to oznacza, iż ma możliwość dochodzenia praw pracowniczych, również przed sądami, o ile w procesie pojednawczym pracodawca po udowodnieniu mu naruszenia przepisów, nie chce zastosować się do wyroku WRC.

Od 2017 roku Komisja Stosunków Pracy przeprowadziła w całym kraju ponad 29 000 kontroli, a w wielu przypadkach okazało się, że prawa pracownicze traktowane są niezgodnie z literą prawa, więc wszczęto w tych przypadkach postępowania wyjaśniające.

WRC sprawdza najczęściej, czy firmy dostosowują swoje przepisy wewnętrzne do obowiązującego prawa krajowego, wywiązują się z obowiązków wobec pracowników, ale i w zgodzie z prawem wypłacają im wynagrodzenie. O ile dojdzie do naruszenia przepisów, w różnym zakresie, WRC wydaje nakaz naprawienia szkód, a następnie kontroluje, czy przedsiębiorstwo realizuje wydane postanowienie. O ile pracodawca nadal uchyla się od zaleceń i nakazów, WRC występuje z wnioskiem do sądu, aby ten potwierdził opinię Komisji i wydał wyrok wykonalności zaleceń WRC.

W niektórych przypadkach sprawy do sądów kierowane są w trybie natychmiastowym, gdy kontrola wykaże rażące naruszanie przepisów, a na taryfę ulgową nie może liczyć firma, która działa w warunkach recydywy.

W ostatnich pięciu i pół roku WRC odzyskało w ten sposób, więc albo wydając nakaz naprawienia szkód, albo przed sądami ponad 12 milionów euro, a pieniądze trafiły do poszkodowanych pracowników. W tym czasie WRC stwierdziło 1437 naruszeń w stosunku do wypłat krajowej płacy minimalnej, a jedna piąta naruszeń związanych z wypłatą pieniędzy odzyskanych od 2017 r. pochodzi z sektora hurtowego i detalicznego, zamykając się kwotą w wysokości 2,4 mln euro. Inne sektory z dużą ilością niewypłaconych wynagrodzeń to dział żywności i napojów, rolnictwa, hotelarstwa oraz budownictwa.

Rzeczniczka Sinn Féin ds. praw pracowniczych Louise O’Reilly wyjaśnia, dlaczego mogło do tego dochodzić, a jak powiedziała, pracodawcy często bezpodstawnie zatrzymują pieniądze swoich pracowników.

Posłanka Louise O’Reilly:

– Niektóre z przypadków spowodowane są tym, iż pracodawcy zatrzymali pieniądze, a pracownicy nie otrzymali odpowiedniej stawki za pracę lub dlatego, że nie otrzymali odpowiedniej stawki za nadgodziny, lub nie otrzymali wystarczającej kwoty pieniędzy. Są to przypadki, które zakończyły się, gdy podjęto czynności wzywające do naprawy sytuacji lub przeprowadzono dochodzenia.

Bogdan Feręc

Źr: WRC/Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rzadkie ostrzenie po
Ta umowa jest szkodl