Potrzebne są pilne działania, aby obniżyć koszty zakupu mundurków szkolnych

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Rzecznik Sinn Fein ds. edukacji Donnchadh Ó Laoghaire wezwał do podjęcia pilnych działań w celu obniżenia kosztów zakupu mundurków szkolnych.

Partia opublikowała niedawno ustawę Edukacyjną (Affordable School Uniforms ) 2022, która została przedstawiona w Dáil w zeszłym tygodniu przez posła Ó Laoghaire i posłankę Sorcę Clarke.

Ustawa zapewniłaby cięcie kosztów mundurków szkolnych, aby zapewnić bardzo potrzebną przerwę od spirali kosztów dla rodzin dotkniętych kryzysem kosztów utrzymania.

Przemawiając w tej kwestii Ó Laoghaire powiedział:

– Koszty mundurków szkolnych są zbyt wysokie i wywierają ogromną presję na finanse rodzin. Rodziny są już dotknięte kryzysem kosztów życia, ponieważ ceny rosną i wiele osób po prostu nie może sobie pozwolić na te koszty powrotu do szkoły, które mogą sięgać tysięcy euro. Mundurki to jeden z największych kosztów dla rodzin odsyłających swoje dziecko lub dzieci z powrotem do szkoły. Rodzice często wydają kilkaset euro na mundurki, dresy, buty i inne elementy garderoby. Wielu będzie się martwić, jak uda im się to zapłacić w tym roku. Podczas gdy wiele szkół podejmuje ogromny wysiłek, aby obniżyć koszty, wciąż są rodzice, którzy naprawdę mają trudności z zakupem wszystkich pozycji z dostarczonej im listy. Minister edukacji wskazała ostatnio na okólnik Departamentu dotyczący tej polityki. Nie odnosi się to jednak do presji rodzin, ponieważ ten okólnik nie jest obowiązkowy i stanowi jedynie wskazówkę dla szkół. Ustawa Sinn Féin zobowiązałaby wszystkie szkoły do ​​wdrożenia polityki przystępnych cenowo mundurków szkolnych, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami dla rodzin. Polityka ta jasno określałaby, czy każdy element na jednolitej liście jest opcjonalny, czy wymagany, aby rodzice nie kupowali niepotrzebnie przedmiotów. Dzięki temu rodzice mogliby pozyskiwać wszystkie elementy mundurków szkolnych od wielu sprzedawców detalicznych, tak aby mogli dokonać świadomego, opłacalnego wyboru. Miałoby to realną różnicę w obniżeniu kosztów dla rodzin i zapewnieniu im tak bardzo potrzebnego oderwania się od niekontrolowanych kosztów. Skontaktowały się z nami rodziny, które obawiają się, że ich dziecko ominie zajęcia pozalekcyjne, takie jak zajęcia sportowe i muzyczne, ponieważ nie stać ich na zakup wszystkich wymaganych dodatkowych elementów stroju. To jest całkowicie nie do przyjęcia. Nasza ustawa nakładałaby na szkoły obowiązek zapewnienia, że ​​żaden uczeń nie zostanie zniechęcony do udziału w zajęciach szkolnych z powodu kosztów tych dodatkowych elementów ubioru, poprzez ograniczenie wszelkich dodatkowych elementów do minimum.

Posłanka Clarke powiedziała natomiast:

– Koszty powrotu do szkoły są zbyt wysokie, a rodziny walczą o nie. Musimy ograniczyć koszt powrotu do szkoły, aby rodziny mogły szybko odpocząć od tej finansowej presji. Często jest to frustrujące dla rodzin, które mają kilkoro dzieci uczęszczających do tej samej szkoły, kiedy zmiany w polityce dotyczącej mundurków powodują, że przedmiotów nie można przekazywać młodszemu rodzeństwu. Nasza ustawa nakłada na szkoły obowiązek unikania częstych zmian w wymaganiach dotyczących mundurków, aby umożliwić ponowne wykorzystanie i przekazywanie mundurków. Zobowiązuje również szkoły do ​​ułatwiania nabywania używanych mundurów, poprzez sprzedaż używanych mundurów i punkty wymiany. Oprócz niższych kosztów dla rodzin, przyniosłoby to również oczywiste korzyści dla środowiska. Co najważniejsze, ustawa wymaga, aby szkoły przyjęły rozważne podejście do egzekwowania swoich jednolitych zasad, w przypadku gdy podejrzewa się, że nie przestrzegają innych przepisów, a w kraju występują trudności finansowe. Rząd musi zadbać o to, by pokryć znaczne koszty mundurów. Sinn Féin przedstawiła tę ustawę w Dáil i będzie naciskać, aby priorytetowo ją uchwalić. Wzywam wszystkich posłów do poparcia naszej ustawy i dopilnowania, aby przeszła przez Dáil tak szybko, jak to możliwe, aby mogła od razu zacząć naprawdę i zmieniać finanse rodzin. Czas zająć się powrotem do kosztów szkolnych.

Ustawę można zobaczyć tutaj

Opr:Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Żądania płacowe w
AIB musi znieść op

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!