Porozumienie europejskie nadaje impet irlandzkiej kampanii na rzecz równości płci w zarządach

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Posłanka Fine Gael z zadowoleniem przyjęła notę porozumienia Unii Europejskiej, a jej zapisy, zgodne są z kierunkiem działań, jakie w zakresie równości płci w pracy na wysokich stanowiskach podejmowane są przez irlandzki rząd.  

Posłanka Higgins powiedziała:

– Osiągnięcie odpowiedniego poziomu równości płci w zarządach jest moją główną ambicją, dlatego w zeszłym roku wprowadziłam ustawę o zarządzaniu korporacyjnym (równowadze płci), aby rozpocząć prace nad wprowadzeniem co najmniej 40% kobiet w zarządach naszych firm w Irlandii. Jestem teraz zachwycona, że po ponad 10 latach prowadzenia tej dyskusji na szczeblu europejskim, uzgodniono porozumienie o wprowadzeniu 40 proc. parytetu płci na szczeblu zarządu. To naprawdę znaczący postęp dla równouprawnienia płci w biznesie i oznacza, że ​​od 30 czerwca 2026 roku duże firmy w UE będą musiały upewnić się, że ich zarządy będą składały się z co najmniej 40% niedoreprezentowanej płci, czyli kobiet. Ta transakcja wyznacza również 33% cel dla kobiet na wszystkich wyższych stanowiskach, w tym dyrektorów niewykonawczych i dyrektorów, takich jak dyrektor naczelny i dyrektor operacyjny, co moim zdaniem jest naprawdę znaczące i mam nadzieję, że doprowadzi do znacznego postępu w korporacjach i równowaga płci na szczeblu UE także będzie utrzymywana. W zeszłym roku kobiety zajmowały 30,6% stanowisk w zarządach w całej UE, ale w 27 krajach członkowskich liczba ta jest zróżnicowana. Wszystkie dane pokazują nam, że nie możemy już dłużej polegać na dobrej woli korporacji lub zwykłym szczęściu, aby poprawić równowagę płci w naszych zarządach i w naszych firmach. Potrzebujemy kwot bazowych, aby napędzać tę zmianę zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ta unijna umowa nadaje impet kampanii na rzecz równości płci w Irlandii. Ponieważ UE pracuje obecnie nad wprowadzeniem kwot w 2026 r., myślę, że jest to idealny czas, aby przyspieszyć moją ustawę o zarządzaniu korporacyjnym (równowaga płci) z 2021 r. Nie ma powodu, dla którego Irlandia miałaby czekać do 2026 r.; musimy uzyskać przewagę i zapewnić, że jesteśmy bardziej niż gotowi do wdrożenia środków UE, gdy zostaną one wprowadzone. Poprzez zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych firmy poszerzają swoją pulę talentów i zapewniają kobietom z odpowiednim doświadczeniem znaczący wpływ na proces podejmowania decyzji. Może to prowadzić do osiągania korzyści przez kobiety na wszystkich szczeblach oraz dla samej firmy, która radzi sobie lepiej finansowo w zarządzie bardziej zróżnicowanym pod względem płci. Nasze sale konferencyjne muszą być lepszym odzwierciedleniem dzisiejszego społeczeństwa i wszyscy mamy rolę w przełamywaniu nieświadomości, uprzedzeń i stereotypów, które istnieją.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.