Ponad połowa pracowników chce zmienić pracę

Globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze, utworzona w 1998 roku przeprowadziła badania, z których wynika, że osoby poszukujące nowego zatrudnienia, chcą to zrobić z powodu zbyt niskich zarobków.

Wg PwC pracownicy poszukujący pracy zdecydują się pozostać z obecnym pracodawcą, o ile ten podniesie pobory i takiej odpowiedzi udzieliło 56% respondentów, którzy deklarują, iż nie będą poszukiwać nowego miejsca zatrudnienia w okresie najbliższych 12 miesięcy. Wśród 76% badanych pieniądze są kluczowym elementem ich decyzji o pozostaniu w obecnym lub poszukiwaniu miejsca pracy, a tylko mniej niż sześć osób w ankiecie zadeklarowało, że czuje się odpowiednio wynagradzanych w miejscu pracy. 2/3 w początkach przyszłego roku zgłosi się natomiast do swojego pracodawcy o podwyżkę.

57% respondentów powiedziało, iż już teraz ma problemy z opłaceniem wszystkich rachunków i nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów życia, a powodem są rosnące koszty zakupu energii oraz presja inflacyjna.

W komentarzu załączonym do wyników badań czytamy, że koszty utrzymania wymieniane są obecnie, jako kluczowy czynnik wpływający na decyzje o pozostaniu lub zmianie miejsca pracy, a to sugeruje, że spirala płacowa napędzana przez inflację i będzie się rozkręcać. Kolejnym powodem całej sytuacji jest niskie bezrobocie i utrzymująca się wciąż niewielka ilość dostępnych na rynku pracowników, co ci właśnie próbują wykorzystać w negocjacjach płacowych. Osoby na etatach dodają, że miejsce pracy musi być przyjazne, więc powinni się tam „czuć sobą”.

Partner ds. zasobów ludzkich i organizacji w PwC Irlandia Ger McDonough powiedział:

– Istnieje ogromna potrzeba, aby firmy robiły więcej, aby poprawić umiejętności pracowników, będąc jednocześnie świadomym ryzyka polaryzacji, jeśli możliwości rozwoju nie zostaną zapewnione w społeczeństwie. Jednocześnie pracownicy nie tylko szukają przyzwoitych zarobków, chcą większej kontroli nad tym, jak pracują, i chcą czerpać większe znaczenie z tego, co robią. Są to czynniki połączone: zdobywając umiejętności, pracownicy mogą uzyskać kontrolę nad pracą, której poszukują. Liderzy muszą się z kolei dostosować, aby zbudować zespoły potrzebne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami i możliwościami dnia dzisiejszego i tymi, które dopiero nadejdą.

Z badań porównawczych PwC wynika również, że w tym zakresie irlandzkie firmy robią znacznie mniej, niż ich odpowiednicy na świecie, czyli znacznie gorzej radzą sobie z niedoborem umiejętności i brakiem personelu. W tym zakresie tylko 37% zatrudnionych odpowiedziało, że ich pracodawca inwestuje w kapitał ludzki, proponując np. podniesienie kwalifikacji, a globalna średnia wynosi obecnie 40%. W kraju pojawiło się też 28% odpowiedzi, że w reakcji na kryzys kosztów utrzymania, pracodawca podniósł wynagrodzenia, a średnia światowa to 33%.

W globalnym badaniu PwC udział wzięło 52 000 osób zatrudnionych na etatach, a odzwierciedlali przekrój siły roboczej oraz udział płci. Wśród kobiet 8% mniej zadeklarowało, że są uczciwie wynagradzane, a i o taki sam procent mniej kobiet prosiło o podwyżki płac. Również o 8% rzadziej kobiety skłonne były do walki o awans pracowniczy, a i mniej jest w nich przekonania, iż zostaną wysłuchane przez bezpośredniego przełożonego.

Wśród pracowników młodszych częściej panuje przekonanie, że nie są oni odpowiednio wynagradzani, wykazują wyższy poziom niezadowolenia w porównaniu z pracownikami starszymi i na wyższych stanowiskach, ale za to częściej skłonni są prosić o podniesienie poborów oraz szybciej chcą awansować.

Bogdan Feręc

Źr: Independent/PwC

Image by DanaTentis from Pixabay

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Germany’s top cybe
Niektórych warzyw b