Nowe przepisy dotyczące napiwków już obowiązują

Jest to wyraźne wzmocnienie praw pracowniczych, a zatrudnieni zyskali prawo do ich otrzymywania, natomiast pracodawcy nie mają żadnej podstawy prawnej, by te dodatkowe pieniądze pracownikom odbierać lub wykorzystywać je w jakikolwiek inny sposób.

Właściciele firm i managerowie zmuszeni zostali, aby po konsultacjach z pracownikami, wypracować wewnętrzne zasady, jak wyglądać ma podział napiwków, a i w jaki sposób przekazywane im będą napiwki wpłacane drogą elektroniczną. Pracodawcy muszą też udostępnić pracownikom pełne dane o wpłacanych drogą elektroniczną napiwkach, jakie trafiają poprzez płatności kartami na konta pracodawców.

Zmieni się też trochę dla klientów, bo muszą być teraz informowani, a i mieć pewność, że „opłata dodatkowa”, trafia do rąk personelu, również ta, która wnoszona jest drogą elektroniczną.

W zależności od zasad, jakie obowiązują w każdej z firm, napiwki dla pracowników mogą być różnej wysokości, o ile wprowadzony zostanie ich podział na wszystkich pracowników, więc uzależnione mogą być od ilości przepracowanych godzin, wygenerowanych dochodów dla firmy, stażu pracy i doświadczenia. Pracodawcy będą mieli jednak obowiązek do poinformowania, w jaki sposób dzielone są napiwki i nie może być w tej kwestii żadnych wątpliwości.

Najwięcej zyskają na nowych przepisach pracownicy sektora turystycznego i restauracyjnego, ale też świadczący usługi fryzjerskie, taksówkarskie oraz dostawcy, bo te działy wpisane zostały, jako podstawowe, których przepisy dotyczą. Rząd zapowiedział, że w przyszłości, przepisy mogą być rozszerzone na inne sektory, w których dawane są napiwki.

Przepisy zatwierdził i wprowadził w życie wicepremier i jednocześnie minister przedsiębiorczości, handlu i pracy Leo Varadkar, który powiedział, że pracownicy będą zabezpieczeni dodatkowo, a żaden pracodawca, nie będzie mógł rozporządzać napiwkami, więc części z nich zatrzymywać, co zdarzało się wcześniej. To pieniądze są dla pracowników, dodał Varadkar i będą wsparciem ich tygodniowego wynagrodzenia.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irish Rail frontem d
Od przyszłego tygod