Kredytobiorcy hipoteczni mogą doczekać się pomocy rządu

Obecnie gabinet rozważa możliwość wprowadzenia programów pomocowych dla kredytobiorców hipotecznych, a te mogą znaleźć się w budżecie na przyszły rok.

Nie jest jednak pewne, w jakim kierunku pójdzie wsparcie, gdyż mówi się o dwóch opcjach, jednak zaznacza się, że pomoc udzielana powinna być raczej tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszej opcji, ale ta jest najmniej prawdopodobna i mówi się o wsparciu budżetowym dla wszystkich kredytobiorców hipotecznych, jednak w takim przypadku wysokość pomocy byłaby znacznie najniższa.

Chodzi w tym przypadku o wprowadzenie ulgi w oprocentowaniu kredytów hipotecznych, co w rachunku końcowym nie byłoby aż tak atrakcyjne dla kredytobiorców.

Częściej wskazuje się na możliwość zastosowania rozwiązania, które opierać się będzie na zasadzie dopłat do odsetek kredytów hipotecznych, czegoś w rodzaju świadczenia socjalnego, a to wsparcie wypłacane byłoby osobom, które mają problemy w spłacie pożyczek mieszkaniowych.

W obu przypadkach pomoc przyznawana byłaby na 12 miesięcy, a jak się obecnie twierdzi, aby nie uzależnić kredytobiorców od programów wsparcia.

Rząd nie podjął w tym zakresie żadnej wiążącej decyzji, więc stale mówi o możliwościach, a szczegóły planuje przedstawić przed publikacją budżetu.

Wypowiadając się w tej sprawie, premier Leo Varadkar na spotkaniu z członkami Fine Gael powiedział:

– Myślę, że jeśli mamy zrobić coś, aby pomóc osobom spłacającym odsetki od kredytów hipotecznych, to naprawdę powinniśmy skupić się na tych, którzy płacą najwyższe stawki i tych, którzy mogą być zagrożeni utratą domów. Ale szczegóły nie zostały jeszcze dopracowane.

Program wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych omawiany jest obecnie przez ministra finansów Michaela McGratha i minister spraw socjalnych Heather Humphreys, co może wskazywać, że wybrana zostanie ta druga opcja pomocy.

Bogdan Feręc

Źr. The Irish Times

Photo by Christian Dubovan on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Fentanyl zastępuje
W Irlandii mamy już