Irlandzkie firmy rzadziej korzystają z kredytów, ale ich zadłużenie rośnie

Irlandzki Bank Centralny poinformował, że ponad dwukrotnie zwiększyło się wykorzystanie kredytów na rachunkach bieżących firm, a powodem jest wycofanie pomocy państwowej, jaka udzielana była w czasie pandemii.

To z jednej strony pokazuje, że chcą się rozwijać, ale wskazuje również, że nie są ona w na tyle dobrej kondycji finansowej, aby radzić sobie z inwestowaniem i utrzymaniem z własnej kieszeni. W tym przypadku pojawia się również pewne zagrożenie, kiedy Europejski Bank Centralny zapowiada wprowadzenie wyższego oprocentowania kredytów, co może przynieść skutek, który będzie miał opłakane konsekwencje dla przedsiębiorstw, a te przestaną radzić sobie z obsługą droższych pożyczek i kredytów.

Widać też, bo i o tym mówi Bank Centralny Irlandii, iż od ubiegłego roku znacznie wzrosły zaległości firm, które skorzystały z kredytów na swoich rachunkach bieżących, a długi wynoszą obecnie 4,9 mld €, czyli wzrost wynosi 124%. Ostatni raz tak wysoki poziom zadłużenia obserwowano w Irlandii w sierpniu 2015 roku, a warto przypomnieć, że wtedy kraj był już po kryzysie rozpoczętym w 2008 roku.

Wzrost zadłużenia, co podkreśla BCI, zbiega się w czasie z decyzjami rządu, o wycofaniu pandemicznego wsparcia dla biznesu, w tym wspierania wynagrodzeń, a to z kolei może prowadzić do narastania długów firm.

Analitycy Banku Centralnego dodają, że dane wcale nie muszą być pełne, bo przesłonięte do tej pory otrzymywanymi dotacjami państwowymi, a pełna skala zadłużenia przedsiębiorstw ujawni się już jesienią tego roku. Specjaliści mówią również, że firmy starają się zastąpić utracone wsparcie państwowe pożyczkami i prawdę mówiąc, konsumują swój kapitał obrotowy. To natomiast w prostej linii prowadzi do utraty płynności finansowej, odbiera wielu przedsiębiorstwom zdolność kredytową, a i prowadzić będzie do stanu, w którym nie będą mogły uzyskać kolejnych pożyczek i zmuszone zostaną do ogłoszenia upadłości.

W ujęciu ogólnym o 1,377 mln € zmniejszyła się kwota zaciąganych przez przedsiębiorstwa kredytów, co oznacza roczny spadek o 3 proc., natomiast w przypadku małych firm, kwota kredytowa obniżyła się o 250 000 €, więc o 31% rocznie w okresie od kwietnia 2021 roku.

Firmy i przedsiębiorstwa coraz częściej odczuwają też problemy wywołane inflacją, a i przestają sobie radzić ze wszystkimi obciążeniami, jakie wywołane zostały kryzysem finansowym na świecie.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: