Ćwiczenia obrony przed cyberatakiem

W Irlandii przeprowadzono ćwiczenia na dużą skalę, które miały być sprawdzianem dla działania systemów obrony przed zmasowanym atakiem cybernetycznym.

Symulację przeprowadziło Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC), które przygotowało plan ataku, jaki wymierzony został w instytucje państwowe i infrastrukturę krytyczną, głównie sektor energetyczny. Celem było przetestowanie całego systemu bezpieczeństwa cybernetycznego, ale też sprawdzenie procedur, jakie przygotowane zostały na wypadek prawdziwego ataku hakerskiego.

Ćwiczenia odbywały się w Krajowym Centrum Koordynacji Kryzysowej, a odparcie ataku odbywało się na zasadach zawartych w Krajowym Planie Cyberawaryjnym.

Podczas całego hipotetycznego ataku na irlandzkie systemy danych i sterowania, sprawdzono, jak przygotowane są do takiego ataku agencje państwowe oraz podmioty zarządzające infrastrukturą krytyczną, a w ćwiczeniach udział wzięła Garda, Siły Obronne, ESB Networks, EirGrid, Gas Networks Ireland i Komisja ds. Usług Komunalnych.

Z informacji, jakie przekazane zostały przez rząd, wynika, iż ESB Networks, EirGrid, Gas Networks Ireland, dobrze przygotowane są na ewentualne ataki cybernetyczne i poradzą sobie z sytuacjami kryzysowymi tego rodzaju, więc można mieć pewność, iż prawdopodobieństwo zhakowania systemów energetycznych Irlandii jest bardzo niskie.

Omawiając przeprowadzone ćwiczenia, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Richard Browne powiedział:

– Scenariusz przedstawiający serię nasilających się incydentów cybernetycznych w sektorze energetycznym był złożonym i trudnym przypomnieniem trudności związanych z koordynacją reakcji całego rządu na kryzysy na poziomie krajowym. Ćwiczenie pozwoliło nam również przetestować i skoordynować działania z naszymi partnerami z sektora publicznego i prywatnego, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani do współpracy w sytuacjach rzeczywistych.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Photo by FLY:D on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Opłaty rosną wszę
Rzekome Ukraińskie