735 mln ludzi na świecie cierpi z powodu głodu

Konsekwencje pandemii, a także powtarzających się kryzysów pogodowych oraz konfliktów, w tym wojny w Ukrainie przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby odnotowanych w ostatnich latach przypadków głodu – wynika z najnowszego raportu przygotowanego wspólnie przez pięć wyspecjalizowanych agencji ONZ. Liczba osób cierpiących z tego powodu na świecie wzrosła od 2019 r. o 122 mln.

Raport State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) został opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Światowy Program Żywnościowy (WFP). Ostrzegają one, że jeśli obecnie obserwowane tendencje utrzymają się na dotychczasowym poziomie, cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest wyeliminowanie głodu do 2030 r., nie zostanie osiągnięty.

Niedożywienie jest głównym zagrożeniem dla przetrwania, wzrostu i właściwego rozwoju dzieci. Skala kryzysu żywieniowego wymaga silniejszej reakcji skoncentrowanej na dzieciach. Istotne jest priorytetowe traktowanie dostępu do pożywnych i niedrogich diet oraz podstawowych usług żywieniowych oraz ochrona dzieci i młodzieży przed ubogą w składniki odżywcze, ultraprzetworzoną żywnością. Nie możemy też pomijać konieczności wzmocnienia łańcuchów dostaw żywności, w tym tej odpowiednio wzbogaconej i specjalistycznej, terapeutycznej

Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF

W 2022 r. z głodem borykało się od 691 do 783 mln ludzi na świecie. Choć wzrost liczby głodujących zatrzymał się w latach 2021-2022, wiele regionów nadal stoi w obliczu pogłębiających się kryzysów żywnościowych. Postępy w ograniczaniu głodu zaobserwowano w Azji i Ameryce Łacińskiej, ale ten problem nadal narastał w Azji Zachodniej, na Karaibach i w Afryce. Na tym kontynencie z głodem boryka się co piąta osoba – ponad dwukrotnie więcej niż średnia światowa.

© UNICEF_UN0841712_Dejongh

© UNICEF_UN0841712_Dejongh

Mimo poprawy obserwowanej w niektórych regionach, wyeliminowanie głodu na świecie do 2030 r. stanowi bez wątpienia poważne wyzwanie. Według przewidywań prawie 600 mln ludzi nadal będzie się wtedy borykać z tym problemem. Musimy podwoić wysiłki i efektywnie budować odporność na kryzysy, które powodują brak bezpieczeństwa żywnościowego, takie jak konflikty zbrojne czy katastrofy klimatyczne

Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

© UNICEF_UN0847814_Haro

© UNICEF_UN0847814_Haro

Jak wskazuje raport, w 2022 r. prawie 30 proc. światowej populacji, czyli 2,4 mld ludzi, nie miało stałego dostępu do żywności. Wśród nich ok. 900 mln osób borykało się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Jednocześnie, w 2021 r. ponad 3,1 mld ludzi na świecie nie było w stanie zapewnić sobie zdrowej diety. Z powodu niedożywienia nadal cierpią miliony dzieci poniżej 5 r. ż.: w 2022 r. 148 mln doświadczało zahamowania wzrostu, 45 mln – zaburzeń przyrostu masy ciała, a 37 mln miało nadwagę.

Dokument analizuje również zwiększoną urbanizację jako megatrend wpływający na to, jak i co ludzie jedzą. Rządy i inne podmioty pracujące nad zwalczaniem głodu oraz niedożywienia, a także zapewnianiem bezpieczeństwa żywnościowego muszą starać się brać go pod uwagę. Jest to tym istotniejsze, że przewiduje się, że do 2050 r. prawie 70 proc. ludności będzie mieszkać w miastach. Konsekwencje tego trendu dotyczą także najmłodszych: występowanie zahamowania wzrostu oraz niedożywienia u dzieci jest częstsze na obszarach wiejskich, a nadwaga jest bardziej powszechna w miastach.

UNICEF Polska

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Prosty sposób na po
Pracownicy z Irlandi