Wkrótce wzrośnie wskaźnik niewypłacalności

Irlandzkie przedsiębiorstwa stanęły w obliczu narastającej presji finansowej, co może doprowadzić do znacznego zwiększenia niewypłacalności firm.

Co ważne, a co podkreśla się w najnowszym raporcie PwC, ze wszystkich niewypłacalności, jakie miały miejsce w ostatnim roku, jedna na osiem dotyczyła firm związanych z budownictwem. W ostatnich 12 miesiącach ogółem 350 przedsiębiorstw ogłosiło upadłość ze względów finansowych, natomiast ich zadłużenie wyniosło 1,6 mld €.

Wskaźnik dotyczący utraty płynności finansowej, który kończy się na czerwcu tego roku, pokazał, iż 18 na 10 000 firm, musiało zakończyć swoją działalność z powodu niepowodzenia finansowego przedsięwzięcia. Średni wskaźnik dla ostatnich 17 lat wynosił natomiast 53 na 10 000 firm, więc sytuacja określana jest jeszcze jako całkiem dobra, ale z tendencją wzrostową.

PwC szacuje, że na koniec tego roku ilość upadłości jeszcze się zwiększy, a zadłużenie wobec wierzycieli wzrośnie do ponad 2 mld €, czyniąc szkody gospodarcze. To z kolei może pociągnąć za sobą kolejne problemy dla np. firm kooperujących z upadającymi, więc w rachunku końcowym szkody gospodarcze wzrosnąć mogą do 6 mld €.

Partner ds. naprawy sytuacji finansowych w PwC Ken Tyrrell powiedział, że nawet środki rządowe, jakie przeznaczono na pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie, mogą być niewystarczające, aby pokryć straty, więc koszty w postaci inflacji, stóp procentowych i kosztów zakupu energii, przyczynią się do upadłości firm.

Wg doradców z PwC przedsiębiorstwa z Irlandii powinny skupić się obecnie na poprawie wydajności i redukcji kosztów, co pomoże przezwyciężyć presję rentowności firm oraz może pomóc w terminowym przepływie pieniędzy.  

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by Darko Djurin from Pixabay 

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Premier wierzy w roz
Spadek ilości nowyc