W Irlandii powstaną elektrownie na gaz uzyskiwany z odpadów organicznych?

Poseł O’Sullivan przygotowuje projekt ustawy, aby stworzyć krajową strategię przekształcania odpadów organicznych w źródło energii z biogazu.

Nowy projekt ustawy, który umożliwi Irlandii opracowanie krajowej strategii recyklingu odpadów organicznych i przekształcania ich w biogaz, został przygotowany przez posła z Cork South West Christophera O’Sullivana.

Projekt ustawy – Ustawa o fermentacji beztlenowej (strategia krajowa) z 2022 r. – zapewni Ministerstwu Środowiska, Klimatu i Komunikacji mechanizm tworzenia krajowej strategii fermentacji beztlenowej.

Fermentacja beztlenowa (AD) to proces recyklingu odpadów organicznych w biogaz, który może być następnie wykorzystany do produkcji energii i jako nawóz organiczny, redukując w ten sposób emisję i generując energię odnawialną o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Christopher O’Sullivan powiedział:

– Pozytywnie przyczyniając się do dekarbonizacji irlandzkiego rolnictwa i wytwarzania energii odnawialnej za pomocą fermentacji beztlenowej, irlandzcy rolnicy będą mogli odegrać kluczową rolę w spowolnieniu tempa zmian klimatu. Nie tylko rolnictwo odniesie korzyści i przyczyni się do rozwoju tych obiektów. W całym kraju rośnie liczba destylarni, które mają problemy z utylizacją zboża używanego w procesie destylacji. Zużyte ziarno można podawać do komór fermentacyjnych beztlenowych, przedłużając w ten sposób żywotność i wykorzystanie ziarna oraz spełniając niektóre cele gospodarki o obiegu zamkniętym. Istniejąca średnioskalowa komora fermentacji beztlenowej w Timoleague w West Cork produkuje wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby zasilić 1000 domów. Szacuje się, że w ciągu 10 lat powstrzyma to ucieczkę do atmosfery około miliona ton węgla. Irlandia nie ma obecnie strategii ani polityki dotyczącej fermentacji beztlenowej, a przeszkody w zakładaniu i prowadzeniu AD uniemożliwiły ekspansję tej odnawialnej, niskoemisyjnej technologii. Strategia zachęci do ekspansji tej technologii w Irlandii, zapewniając w ten sposób bezpieczne źródło energii odnawialnej.

Szacuje się, że Niemcy mają 10 000 takich spalarnie biogazu, a w Republice Irlandii jest ich 13.  

Strategia mogłaby również obejmować mikrogazownie beztlenowe, które pozwoliłyby sektorowi hotelarskiemu, a nawet gospodarstwom domowym, wykorzystywać odpady żywnościowe do wytwarzania własnej energii do wykorzystania na przykład w gotowaniu, a wykorzystanie płynnych bionawozów do lokalnej uprawy większej ilości żywności.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Płynne koszty inwes
Rząd marnuje potenc