Tysiące osób zmienia usługodawców

Próby ochrony przed rosnącymi kosztami życia w Irlandii zaczynają przybierać wysoki poziom, a jedną z metod na ograniczenie kosztów jest zmiana dostawcy prądu, gazu, oleju opałowego, operatora telekomunikacyjnego, pożyczkodawcy oraz ubezpieczyciela.

Firma Capitalflow przeprowadziła badanie w tym zakresie i jak wynika z ankiety, ponad 91% badanych odpowiedziała, że w ostatnich pięciu zmieniła przynajmniej jednego dostawcę usług, z jakich korzystali wcześniej. Mieszkańcy Irlandii zmieniali najczęściej dostawców energii elektrycznej, co pozwoliło na obniżenie rachunków za prąd, ale często szukali też pożyczkodawców, którzy oferowali lesze warunki spłat kredytów i ubezpieczycieli.

Powodem nadrzędnym decyzji o zmianie dostawców usług było uzyskanie lepszych warunków finansowych, ale i płynność zmiany oraz możliwość korzystania z programów promocyjnych.

Najwyższy wolumen przejść do innego usługodawcy odnotowali ubezpieczyciele, w tym 85% respondentów zmieniło firmę ubezpieczającą samochody, natomiast 70% zmieniło ubezpieczyciela mieszkaniowego, a prawie 50% zmieniał dostawcę usług ubezpieczeniowych w zakresie zdrowia.

Duży ruch zrobił się również w zakresie zmian dostawców nośników energii, a ¾ osób biorących udział w ankiecie zmieniło dostawcę gazu. Powodem, jaki najczęściej podawany był w odpowiedziach, stała się możliwość skorzystania z rabatów i pakietów promocyjnych przy zawieraniu nowych umów.

Osoby pozostające ze swoimi dotychczasowymi usługodawcami odpowiadały w 48 proc., iż zadowolone są z poziomu świadczonych usług, a ¼ stwierdziła, że cała procedura, „nie jest warta zachodu”. 30% uznało, że obecne warunki w zupełności im odpowiadają.

Najmniej irlandzkich konsumentów decydowało się na zmianę kredytodawcy hipotecznego, chociaż z informacji, jakie przekazali do badania bankowcy, wynika, że bardzo duża ilość osób poszukiwała i poszukuje informacji na ten temat. Ogółem w ostatnich 5 latach niecałe 50% zmieniało dotychczasową instytucję finansową, ale 75% z ogólnej ilości badanych odpowiedziało, iż mieli trudności ze zmianą usługodawcy hipotecznego. Mówi się też, bo i to wynika z badania, że wraz ze wzrostem stóp procentowych, coraz więcej osób poszukuje możliwości zmiany kredytodawcy.

Rachunki bieżące w Irlandii w omawianym okresie zmieniło 37% respondentów, a 53% rozważa taką możliwość i przejście na usługi cyfrowe w zakresie bankowości bieżącej.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Scott Graham on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Ryanair wyłączy sw
Miasta przygotowują