Sinn Féin nadrabia opóźnienie

Największa partia opozycyjna spóźniła się nieco ze swoimi propozycjami dotyczącymi zmian w przekształcaniu systemu ochrony socjalnej w kraju, a i propozycje nie są specjalnie odbiegające od tych, które ujawniła minister Heather Humphreys.

Ważne jest jednak, że Sinn Féin chce modernizacji prawa o ochronie socjalnej i zasiłkach socjalnych, a uzależnia je od kilku czynników, w tym od długości pracy i wysokości zarobków. Przedstawiając swoje rozwiązania w tej sprawie rzeczniczka Sinn Féin ds. ochrony socjalnej Claire Kerrane powiedziała, że propozycje reformy charakteryzować się będą m.in. sprawiedliwością społeczną. Jedyną istotną zmianą, a właściwie dodatkiem, o którym Departament Ochrony Socjalnej do tej pory nie wspomniał, ma stać się coroczna waloryzacja wysokości zasiłków, a proces ma być odpolityczniony, więc decyzję podejmować i rekomendować rządowi specjalne gremium, które powinno być powołane w tej sprawie.

Zmiany proponowane przez Sinn Féin opierać się mają na trzech podstawowych filarach reformy systemu ochrony socjalnej, co uczyni ten przejrzystym i dostosowanym do potrzeb mieszkańców kraju.

Posłanka Claire Kerrane proponuje, by dotrzeć do końca reformy w następujących krokach:

– Ustanowić Komisję ds. Adekwatności Opieki Społecznej, która będzie corocznie monitorować i doradzać w sprawie stawek opieki społecznej; odsunęłoby to politykę od problemu i zapewniłoby, że stawki są oparte na dowodach i sprawiedliwe.

– Przejść na ubezpieczenie społeczne ze stawki ryczałtowej na procent poprzednich zarobków; zapewniłoby to sprawiedliwe traktowanie pracowników, którzy wpłaciliby pieniądze do systemu, i ochronę przed nagłym popadnięciem w ubóstwo.

– Wprowadzić stawki wzorcowe dla płatności pomocy społecznej na minimalny niezbędny standard życia (MESL); aby ludzie nie byli zagrożeni ubóstwem.

Przemawiając w tej kwestii posłanka Kerrane powiedziała:

– Proponowane reformy, które publikuję, mają na celu przekształcenie naszego systemu ochrony socjalnej, aby uczynić go bardziej sprawiedliwym dla wszystkich. Chodzi o to, aby system był sprawiedliwy i aby ludzie byli chronieni przed ubóstwem. Oczywiste jest, że pomoc społeczna, zarówno płatności zależne od dochodów, jak i te związane z PRSI, są obecnie niewystarczające, a wszystkie są ograniczone do stawki znacznie poniżej granicy ubóstwa. System ochrony socjalnej powinien chronić przed ubóstwem tych, którzy na nim polegają, jako podstawowy cel. Nasz nie. To nie tylko naraża ludzi na ryzyko ubóstwa w przypadku utraty pracy, ale jeszcze bardziej szkodzi gospodarce, znacznie utrudniając im postawienie na nogi i znalezienie nowej pracy. Nasz system ochrony socjalnej powinien zapewniać wsparcie, które gwarantuje, że pracownicy nie spadną z krawędzi klifu finansowego, ponieważ stracą pracę lub będą musieli odejść z pracy bez własnej winy. Są to ludzie, którzy płacili do systemu, i którzy zasługują na uczciwą siatkę bezpieczeństwa, kiedy jej potrzebują. Dlatego wzywamy do reformy sposobu zapewniania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, poczynając od zasiłku dla osób poszukujących pracy. Chcemy stopniowego wprowadzania płatności opartych na poprzednich zarobkach (z maksymalnym limitem), aby upewnić się, że nie ma krawędzi klifu, gdy ktoś straci pracę. Ponadto Sinn Féin wielokrotnie wzywała do adekwatnych zasiłków socjalnych, które chronią ludzi przed ubóstwem. Stawki pomocy społecznej powinny być stopniowo zwiększane, aby sprostać minimalnemu standardowi życia, z myślą o utrzymaniu go, jako dolnego poziomu. Byłoby to robione powoli, w zarządzany sposób, aby zapewnić trwałość tej zmiany. Potwierdza to nasze od dawna wezwanie do powołania Komisji ds. Adekwatności Opieki Społecznej, która co roku monitorowałaby i doradzała rządowi przed budżetem w sprawie niezbędnych stawek wymaganych w różnych typach gospodarstw domowych, aby zapewnić, że płatności zapewniają minimalny podstawowy standard życia. Sinn Féin wierzy, że stawki zasiłków socjalnych powinny chronić pracowników i rodziny przed ubóstwem; że obecny system opieki społecznej nie zapewnia odpowiedniego wsparcia tym, którzy go potrzebują i że należy go zreformować. Pandemia Covid-19 i trwający kryzys kosztów utrzymania pokazały, że pilnie potrzebujemy zreformować system, aby zapewnić skuteczne i odpowiednie wsparcie tym, którzy go potrzebują i kiedy tego potrzebują. Zalecenia przedstawione w tym dokumencie przyniosłyby znaczące i korzystne zmiany w naszym systemie ochrony socjalnej. Propozycje Sinn Féin byłyby wprowadzane stopniowo, aby zapewnić ich trwałość. Sinn Féin kieruje się apelem o skuteczny system opieki społecznej, który wspiera pracowników, rodziny i gospodarstwa domowe w całym kraju. Czas na te rozsądne zmiany, aby system pomocy społecznej był sprawiedliwy i dostosowany do współczesności.

Sinn Féin’s Reforming Ireland’s Social Welfare system dostępny jest do wglądu tutaj

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Standsome Worklifestyle on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Paschal Donohoe pono
Prawie wszyscy martw