Rząd rozpędza legislacyjną lokomotywę

Gabinet zaczął działać w dużym pośpiechu, gdyż chciałby jeszcze przed świąteczną przerwą parlamentu wnieść do Dáil kilka ustaw i projektów, jakie muszą być zaopiniowane przez parlament.

Świąteczna przerwa Oireachtas rozpoczyna się w tym roku 17 grudnia, więc należy się spieszyć, by posłowie zdążyli przyjąć najpilniejsze ustawy, w tym rozszerzenie memorandum rządu na wypłatę Christmas Bonus o osoby otrzymujące zasiłek chorobowy przez okres 12 miesięcy lub dłużej. Należy zdążyć też z zalegalizowaniem zapowiedzi o podwójnej wypłacie Chcistmas Bonus dla wszystkich korzystających z zasiłków wypłacanych przez Departament Ochrony Socjalnej, a ma to się dziać już w początkach grudnia i z tymi wnioskami wystąpi resort minister Humphreys.

Minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien postara się o zgodę na zwiększenie progów kwalifikacji dochodów dla osób starających się o mieszkania socjalne, co miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, a wtedy pojawi się również zwiększona możliwość ubiegania się o zasiłki mieszkaniowe, co będzie miało wpływ na dodatkowe 16 000 gospodarstw domowych.

Minister Norma Foley i jej Departament Edukacji chce zatwierdzenia dodatkowego finansowania dla szkół, więc chodzi jej o 90 mln €, które przeznaczone ma być na pokrycie rosnących kosztów ogrzewania oraz innego utrzymania szkół. 80 mln € trafi do placówek edukacyjnych do końca tego roku, natomiast 10 mln €, w roku przyszłym, o ile zgodzi się na to rząd i parlament.

Rząd musi wyrazić zgodę na powołanie nowego organu ds. nieuczciwych praktyk handlowych, a i nadać mu specjalne uprawnienia, w tym do nakładania kar w wysokości do 10 mln €, by następnie zatwierdzone zostało to przez posłów i senatorów. Z takim projektem wystąpi dzisiaj minister rolnictwa Charlie McConalogue.

Minister szkolnictwa wyższego Simon Harris chce prosić rząd o zgodę na znaczne zwiększenie podaży mieszkań dla studentów, czyli na zwiększenie finansowania budowy nowych akademików, a te najbardziej potrzebne są w Maynooth, Limerick i Galway. Minister chce uzyskać również zgodę na przyznanie dodatkowych środków politechnikom, by mogły opracować i wdrożyć plany zakwaterowania studentów.

Pojawi się też informacja, która będzie miała wpływ na National Lottery, a minister ds. wydatków i reform Michael McGrath zapozna ministrów z sytuacją, w której pieniądze przeznaczone na szczytne cele są rozpraszane i niekiedy trafiają na nieistotne inicjatywy. Minister zalecić ma, by gabinet wydał zgodę na doprecyzowanie przepisów, którymi kierować się będzie National Lottery, a także stworzenie specjalnego funduszu, na który trafiać będą środki wsparcia, ale i wnioski o dofinansowanie przez irlandzkiego Totolotka.

To oczywiście tylko niewielka część rządowych prac legislacyjnych, jakie należy przeprowadzić, by projekty mogły trafić do rąk parlamentarzystów, a ci muszą mieć też czas, by dokładnie je przeanalizować i poddać głosowaniu. Tym samym czasu do przerwy świątecznej jest obecnie mało, by zająć się wszystkimi, co może oznaczać, że zarówno rząd w kwestii przyjmowania ustaw oraz regulacji, jak i Oireachtas, pracować będą w niemałym pośpiechu.

Bogdan Feręc

Źr: Indepnedent

Photo Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Cqui

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Sprzedaż detaliczna
Istotne niedobory na