Poziom dezinformacji ponownie jest wyższy

Ilość mylnych informacji i zwykłych wiadomości dezinformacyjnych, przybrał w Irlandii na sile, co ocenił nowy dokument Digital News Report Ireland.

Rośnie też poziom obaw i zaniepokojenia społeczeństwa pojawiającymi się fałszywymi lub nieprawdziwymi wiadomościami, przede wszystkim w mediach społecznościowych, a internet uznano za główne źródło dezinformacji. W badaniu 64% respondentów odpowiedziało, że nie jest w stanie do końca rozpoznać, co jest prawdą, a co fałszem i jest to wzrost o 6% od ostatniego roku.

Podobnie jest w całej Europie, jednak ten poziom obaw prezentuje 50% badanych, chociaż i tu widać 2 proc. wzrost. W USA obawy co do prawdziwości treści internetowych wyraża 64% badanych, czyli wzrost o 4%, a najwyższy odsetek obaw widzimy w Wielkiej Brytanii, bo tam 69% osób uważa, że fałszywe wiadomości dominują w sieci. W tym przypadku roczny wzrost wyniósł 8%.

Najczęściej jako dezinformujące i fałszywe uznaje się zdjęcia i filmy, co ma związek z rozwojem sztucznej inteligencji i możliwości komputerów, a nieco niżej sklasyfikowano treści na forach dyskusyjnych.

Badania do raportu przeprowadzone zostały przez Reuters Institute for the Study of Journalism, a udział Irlandii jest finansowany przez Coimisiúin na Meán, natomiast analizy dostarczane były przez zespół badawczy z DCU.

Bardzo istotną kwestią w badaniach było opracowanie, które dotyczy zainteresowania wiadomościami i grupa docelowa 18 – 25 lat powiedziała, że tylko 28% z nich jest zainteresowana wiadomościami na poziomie wysokim. W ujęciu ogólnym wiadomościami interesuje się 52% mieszkańców Irlandii. Co też interesujące z socjologicznego punktu widzenia, najmłodsza grupa respondentów zanotowała znaczny spadek zainteresowania wiadomościami, bo w 2016 roku było to 53%, a w najczęściej wiadomościami interesuje się grupa wiekowa 65+ i tutaj mamy wskaźnik 69% osób.

47% uznało, że najczęściej ufa oficjalnym wiadomościom, ale jest to spadek o 5% w porównaniu do roku ubiegłego.

Mieszkańcy Irlandii najczęściej czerpią wiadomości z telewizji i oficjalnych stron internetowych, następnie z mediów społecznościowych i radia. Jednak dla grupy wiekowej 18 – 24 lata, najważniejszym źródłem informacji jest internet i źródła online.

Najpopularniejszą platformą komunikacji i przekazywania informacji jest w Irlandii WhatsApp, natomiast 31% mieszkańców Zielonej Wyspy przy swoich wyborach konsumenckich kierują się opiniami dziennikarzy. Kolejne 31% zdaje się na ślepy traf i pobiera wiadomości na podstawie oceny algorytmów.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Małe i średnie fir
Rząd nadal ociąga