Ponad 134 000 gospodarstw domowych potrzebuje mieszkań socjalnych

Rząd celowo manipuluje danymi o zapotrzebowaniu na mieszkania socjalne, aby uzasadnić nieodpowiednie cele w zakresie dostarczania mieszkań.

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkalnictwa Eoin Ó Broin oskarżył rząd o celowe manipulowanie danymi dotyczącymi potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych, aby uzasadnić niewystarczające cele w zakresie dostarczania mieszkań socjalnych. 

Komentarze zostały zgłoszone po opublikowaniu przez Agencję Mieszkaniową corocznego podsumowania raportu dotyczącego potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych.

Poseł Ó Broin powiedział:

– Agencja Mieszkaniowa opublikowała swój roczny raport dotyczący potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych. Wynika z niego, że w 2022 r. na listach oczekujących na lokale socjalne znajdowały się 57 842 gospodarstwa domowe. Na odwrocie tego raportu Minister Mieszkalnictwa Darragh O’Brien twierdzi, że od 2016 roku nastąpił spadek zapotrzebowania na mieszkania socjalne o 36,8%. Jego twierdzenie opiera się na fakcie, że od tego roku liczba gospodarstw domowych na listach oczekujących spadła o 33 758. Minister nie mówi ludziom, że od 2016 roku liczba osób ubiegających się o mieszkania socjalne mieszkających w sektorze prywatnym na krótkich dwuletnich umowach najmu subsydiowanych przez zasiłek mieszkaniowy eksplodowała z 16 493 do 59 490. Osoby ubiegające się o mieszkania socjalne, które otrzymały HAP, nie są uwzględnione na listach Rad. W tym samym okresie liczba gospodarstw domowych korzystających z krótkoterminowych czteroletnich umów najmu mieszkań na wynajem spadła nieznacznie z 20 306 do 16 723. Te gospodarstwa domowe również nie są uwzględnione w wykazach Rad. Lokatorzy HAP i RAS nie mają zaspokojonych długoterminowych potrzeb mieszkaniowych. Nie różnią się one od osób ubiegających się o mieszkania socjalne otrzymujących dodatek do czynszu, którzy znajdują się na liście oczekujących którejkolwiek Rady. Kiedy najemcy HAP i RAS zostaną dodani do ogólnych danych dotyczących zapotrzebowania na mieszkania socjalne, okazuje się, że obecnie 134 055 gospodarstw domowych potrzebuje mieszkań socjalnych, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z 2016 r. Usuwanie najemców HAP i RAS z wykazu potrzeb mieszkaniowych jest głęboko nieuczciwe. Rząd celowo manipuluje danymi dotyczącymi mieszkań socjalnych. Robią to, aby uzasadnić swoje nieodpowiednie cele w zakresie dostarczania mieszkań socjalnych. Obecne rządowe cele w zakresie mieszkań socjalnych nie opierają się na uczciwej i obiektywnej ocenie potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych. Nadszedł czas, aby Darragh O’Brien był szczery wobec opinii publicznej. Musi zmienić zakres zadań corocznego raportu Agencji Mieszkalnictwa dotyczącego potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych, tak aby obejmował wszystkie gospodarstwa domowe potrzebujące mieszkań socjalnych. Co ważniejsze, musi zaakceptować fakt, że jego cele w zakresie dostarczania mieszkań socjalnych są po prostu zbyt niskie i że należy je zwiększyć, aby zaspokoić rosnącą potrzebę w ostatnich latach.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0Pauline E

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Potwierdzony wzrost
Sytuacja w Irlandii