Podlasie rewitalizuje z funduszami unijnymi

Samorząd województwa podlaskiego podsumował program „Podlaskie rewitalizuje”, w którym uczestniczyło 77 gmin z regionu. W ramach programu zrealizowano 415 projektów o łącznej wartości 605 mln zł, z czego 30 proc. stanowiły fundusze unijne.

W poniedziałek, 5 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku podsumowano trzyletni program Województwa Podlaskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Podlaskie rewitalizuje”, w ramach którego samorządy z całego regionu mogły realizować zadania związane z kulturą czy rekreacją.

„Wśród działań, które podjęliśmy na rzecz rewitalizacji, jest przede wszystkim umieszczenie tej kwestii w Strategii Województwa Podlaskiego do 2030 r. To projekty, konkursy w ramach (kończącego się) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. To są powstałe domy kultury, miejsca rekreacji, czy wiele innych służących ludziom projektów” – powiedział, cytowany w komunikacie urzędu marszałkowskiego, marszałek Artur Kosicki.

Marszałek dodał, że na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych zarząd województwa przekazał ok. 200 mln złotych. Zapowiedział też, że środki na działania rewitalizacyjne będą też dostępne w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, czyli puli pieniędzy dla województwa w budżecie unijnym 2021-2027.

Jak podano w komunikacie urzędu, w ramach projektu stworzono m.in. serwis informacyjny poświęcony rewitalizacji, uzupełniono system informacji przestrzennej. Przeprowadzono szereg spotkań edukacyjnych z zakresu m.in. możliwości, które daje ustawa o rewitalizacji, dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i monitoringu działań.

Resort Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że oprócz programu „Podlaskie rewitalizuje”, projekty rewitalizacyjne były realizowane w całym kraju. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych dla całego kraju to 87,5 mld zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. UM Województwa Podlaskiego/Mateusz Duchnowski

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Polish FM in Washing
„Zdrowe” dziury