Nowa ocena efektywności energetycznej

Parlament Europejski przyjął wniosek 343 głosami za, przy 216 przeciw i 78 wstrzymujących się, a dotyczy on nowej oceny klasy energetycznej budynków.

Przepisy mają na celu zwiększyć efektywność energetyczną nowych budynków w UE, a przyczynić się powinny do uzyskania ich zerowej emisji do 2028 roku. Dodatkowo zapewniać mają również minimalne oceny dla istniejących już budynków, ale do 2030 roku.

Teraz przepisy czekają na ostateczne uzgodnienia, więc przesłane zostaną do Komisji Europejskiej i rządów państw unijnych.

W związku z propozycjami PE istniejące już na terenie UE budynki do 2030 roku będą musiały otrzymać minimalną klasę energetyczną „E”, by w latach kolejny ta była podnoszona.

W pracach przy nowych przepisach uczestniczył irlandzki poseł do Parlamentu Europejskiego Ciaran Cuffe, który powiedział, że teraz, prace przeniosą się do całej UE i będą to negocjacji między rządami, by uzgodnić ostateczne brzmienie przepisu, a jednocześnie należy się spodziewać, iż dyrektywa stanie się na tyle precyzyjna, iż pozwoli na transformację w całym unijnym bloku.

Wg europosła całość programu wprowadzającego nowe oceny kosztować będzie podczas zmian 270 mld € rocznie, jednak pochodzić one będą z funduszy unijnych, więc przejście nie będzie zbyt bolesne dla właścicieli domów, chociaż będą oni musieli poddać ocenie posiadane budynki, ale też modernizować je wg potrzeb.

Cały program sfinansowany ma zostać przez Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Centralny, a będą one udzielać pożyczek na ten cel. Jak zapowiedziały oba banki, w tym projekcie mogą udzielać kredytów z ujemnymi stopami procentowymi. Pożyczkobiorcą w takim przypadku stanie się państwo, które przekazywać będzie uzyskane fundusze mieszkańcom kraju.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Image by RachelW1 from Pixabay 

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polish FM talks 'str
Koniczyna i misa, kt