Nash wzywa Bank Centralny do interwencji w celu zapobieżenia kryzysowi w systemie bankowym

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Rzecznik Labour Party ds. finansów Ged Nash wezwał właśnie Bank Centralny do pilnej interwencji i poinformowania zarówno Ulster Bank, jak i KBC, że muszą przedłużyć terminy wyjścia z irlandzkiego rynku bankowości detalicznej.

Komentując publikację danych Banku centralnego, pokazującą liczbę otwieranych nowych rachunków oraz wskaźnik zamykania rachunków w Ulster Banku i KBC, poseł Nash powiedział:

– Publikacja przez Bank Centralny danych dotyczących otwierania i zamykania rachunków jest mile widziana i dostarcza nam wiarygodnych danych wyjściowych, które można śledzić w nadchodzących miesiącach. Niepokojące jest natomiast to, że dane pokazują, że tylko 24% klientów Ulster Banku i KBC zamknęło swoje konta od początku roku. Po milionach wydanych na reklamę ta liczba jest alarmująco niska i pokazuje skalę przewrotu, jaki ma miejsce w systemie bankowości detalicznej. Pokazuje, że terminy wyznaczone przez dwa wychodzące banki są nierealne i należy je przedłużyć. Ponad milion klientów dotkniętych jest zamknięciem banków Ulster i KBC. Wielu klientów mówi mi, że mają problemy z uzyskaniem wsparcia i porady, których potrzebują, ze względu na braki kadrowe, a banki, jak się wydaje, nie zapewniły wystarczających zasobów, aby poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem pracą. Ma to wszystkie składniki kryzysu, które czekają na wystąpienie, chyba że regulator podejmie pilne działania w celu zapewnienia realnych harmonogramów i zapewnienia niezbędnych zasobów.

Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Czy monarchia powinn
Zmiany w systemie za

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!