Należy ustanowić Specjalny Komitet Oireachtas do walki z ubóstwem dzieci

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Ubóstwo dzieci ma konsekwencje przez całe życie – ogranicza edukację dzieci, ich aspiracje, ich dobrostan i ich potencjał.

Według Jennifer Whitmore, rzeczniczki dzieci socjaldemokratów, należy powołać specjalny komitet Oireachtas do walki z pogarszającymi się wskaźnikami ubóstwa dzieci.

Posłanka Whitmore wygłosiła swoje uwagi, gdy Children’s Rights Alliance uruchomiło swój Monitor Ubóstwa Dzieci – nowy roczny raport, który będzie analizował ubóstwo dzieci.

Jennifer Whitmore stwierdza:

– Monitor Ubóstwa Dzieci ujawnia nie tylko endemiczny charakter ubóstwa dzieci, ale także fakt, że dzieci i młodzież są w coraz większym stopniu wciągane w ubóstwo niż ogół społeczeństwa. Analiza pokazuje również, że kluczowe wskaźniki ubóstwa dzieci i młodzieży pogarszają się, w tym rosnące listy oczekujących na kluczowe usługi zdrowotne, wsparcie zdrowia psychicznego, bariery w edukacji i chroniczny brak mieszkań socjalnych. W rezultacie Sojusz na rzecz Praw Dziecka wezwał do utworzenia Krajowej Jednostki ds. Ubóstwa, za czym opowiadałam się odkąd zostałem wybrana do Dáil. Niestety rząd odrzucił mój wniosek Dáil w 2020 r., który wzywał do utworzenia takiej jednostki międzywydziałowej. Odmówił również zobowiązania się do wyeliminowania, a nie tylko walki z ubóstwem dzieci w Irlandii. Po wcześniejszym wahaniu i opóźnianiu rząd musi teraz działać proaktywnie i ustanowić specjalny Komitet Oireachtas ds. Ubóstwa Dzieci. Komitet powinien mieć za zadanie wspieranie tworzenia Krajowej Jednostki ds. Ubóstwa, a także propozycji polityki przeciwdziałania ubóstwu, które mają wpływ na dzieci i młodzież. Ponadto Komitet powinien zbadać różne świadczenia socjalne i ich stawki, mając na uwadze wsparcie dla rodzin niepełnych oraz rodzin o niskich i stałych dochodach – tych najbardziej zagrożonych ubóstwem. Ważne jest, aby rząd konstruktywnie zareagował na ten alarmujący raport organizacji Children’s Rights Alliance. Specjalny Komitet Oireachtas ds. Ubóstwa Dzieci mógłby zbadać przyczyny i rozwiązania problemów obejmujących wykluczenie społeczne, bezdomność, ubóstwo żywnościowe, niedostateczne dochody, trudności w edukacji i deficyty w opiece zdrowotnej. Ubóstwo dzieci ma konsekwencje na całe życie – ogranicza edukację dzieci, ich aspiracje, ich dobrostan i ich potencjał. Rząd musi działać.

Bogdan Feręc

Źr: SocDem

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Sieć Fine Gael Inte
Potrzebna jest data

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!