Potrzebna jest data zmiany Konstytucji

Liderka Partii Pracy Ivana Bacik wezwała rząd do pilnego przystąpienia do niezbędnych prac przygotowawczych, w tym ustalenia tymczasowego terminu głosowania w 2023 r. przed referendum mającym na celu usunięcie przestarzałych stereotypów płciowych z Konstytucji.

Apel ten pojawia się po publikacji raportu Komisji ds. Równości Płci Oireachtas, który zaleca przeprowadzenie referendum w 2023 r. w sprawie art. 40 ust. 1 i 41 Konstytucji.

Otwierając raport, zastępca przewodniczącego komisji Bacik powiedziała:

– Od dawna jest zgoda, że ​​sposób, w jaki kobiety i matki są określane w art. 41, opiera się na przestarzałych stereotypach płci i nie powinno mieć miejsca w tekście konstytucyjnym. W rzeczywistości definicja rodziny jest od dawna krytykowana za niedostateczne uwzględnianie różnych form rodziny we współczesnej Irlandii i to również musi się zmienić. Komitet zalecił przeprowadzenie referendum konstytucyjnego w 2023 r., aby wprowadzić w życie zalecenia Zgromadzenia Obywatelskiego dotyczące zmiany Konstytucji. Partia Pracy zachęciłaby rząd do poważnego potraktowania tych zaleceń, pilnego kontynuowania niezbędnych prac przygotowawczych i wyznaczenia tymczasowego terminu głosowania w referendum na 2023 r., aby Irlandczycy mieli szansę usunąć ten przestarzałego i seksistowskiego języka z Konstytucji.

Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Należy ustanowić S
Na kogo oddać głos