Minister ożywi życie nocne

Rząd rozpoczął właśnie selekcję miast, które wytypowane zostaną do pilotażowego programu pobudzania gospodarki nocnej, ale i podniesienia poziomu kulturalnego miast.

Minister kultury i sztuki Catherine Martin ogłosi dzisiaj rozpoczęcie pilotażowego programu pobudzania miast oraz ich gospodarek nocnych, a wytypowanych zostanie do programu 6 miast w różnych częściach kraju. O ile, co zostało już zapowiedziane, program odniesie sukces, wprowadzony będzie tam, gdzie nocne życie rozrywkowe zamiera lub zamarło.

Program prowadzony będzie w ramach programów ożywiania gospodarki, kultury i życia nocnego, co napędzać ma szeroko pojęty sektor rozrywki, w tym zwiększona ma być ilość wydarzeń oraz gości teatralnych, widzów w salach kinowych, ale i we wszystkich innych miejscach, które wiązane są z gospodarką nocną, czyli chodzi też o restauracje oraz puby, które organizują koncerty.

W tej fazie proponowanego programu minister Catherine Martin ogłosi, aby wytypowane miasta ubiegały się o sfinansowanie stanowiska doradcy ds. gospodarki nocnej, a ów zajmować się będzie wieloma aspektami życia, jakie toczyć się będzie w nocy. Chodzi tu nie tylko o samą organizację większej ilości koncertów lub imprez o charakterze rozrywkowym, co przyciągać ma gości z miast ościennych i turystów, ale w zakresie zainteresowania oficera ds. gospodarki nocnej, leżeć będą też zadania związane z bezpieczeństwem i dbałością o ład oraz porządek. Odpowiednio zarządzana ma być też komunikacja nocna, a i służby miejskie działać powinny wtedy w odmienny sposób, więc być dostępne na odpowiednim poziomie.

Mówi się, że oficer ds. gospodarki nocnej otrzyma tytuł „nocnego burmistrza miasta”, a jego biuro stanie się centralnym punktem dowodzenia życiem nocnym i będzie nadzorować wszelkie zdarzenia w porze nocnej. Stanowisko to ma mieć funkcję koordynatora, natomiast „nocny burmistrz”, współpracować ma z służbami miejskimi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ale też właścicielami miejsc, w których rozwijane będą projekty rozrywki nocnej.

Minister Catherine Martin jest zdania, iż stanowisko „nocnego burmistrza miasta” będzie impulsem do pobudzania życia nocnego, a jednocześnie zapewni odpowiednie zarządzanie miastami w porze, kiedy urzędy są zamknięte.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Dramatyczne doniesie
Irlandia z zainteres