Luas coraz niebezpieczniejszy

Ilość skarg, jakie trafiają do Krajowego Urzędu Transportu (NTA) w związku z zachowaniami antyspołecznymi w Luas, jest obecnie najwyższa od dziesięciu lat.

NTA opublikowało dane o skargach, jakie pasażerowie Luas zgłosili w ostatnich latach, a w roku 2022 było to 1001, natomiast w roku ubiegłym ilość wzrosła do 2159, czyli o 116%. Do tej pory najwyższy poziom skarg, jaki wpłyną na Luas do NTA, miał miejsce w 2020 roku, kiedy 1232 pasażerów wyraziło zastrzeżenia do poziomu bezpieczeństwa w tramwajach.

Ubiegłoroczny wzrost zachowań antyspołecznych miał miejsce zarówno na linii zielonej, jak i czerwonej, a 10% pasażerów zgłasza, że czuje pewnego rodzaju niebezpieczeństwo podczas korzystania z usług Luas.

W autobusach poziom odczuwanego zagrożenia jest niższy, bo wynosi 6%, a wśród użytkowników kolei to 4%.

Przed pandemią NTA otrzymywało znacznie mniej skarg powodowanych obawami o bezpieczeństwo, więc w 2019 roku było ich 430, natomiast wzrost do 2159, nazywany jest „kolosalnym”. W raporcie, który opublikowano w początkach tego roku, mówiono, że pasażerowie Luas, trzykrotnie częściej czuli się zagrożeni podczas korzystania z usługi od innych użytkowników transportu publicznego.

Wzrósł też poziom obaw osób dojeżdżających do pracy, więc użytkownicy Luas boją się o swoje bezpieczeństwo zarówno podczas samej podróży tramwajem, jak i w chwili oczekiwania na przystanku. W 2023 roku ogółem 13% pasażerów Luas stwierdziło, że czuje się niebezpiecznie podczas podróży tramwajami, a około 10% pasażerów stwierdziło, że czuje się niebezpiecznie, czekając na przystankach.

Wysoki wzrost ilości skarg składanych przez pasażerów tramwajów notuje również Trandev, czyli operator Luas, więc przyjęto ogółem 6033 skargi związane z bezpieczeństwem, a to o ponad 2700 skarg więcej, niż 2022 roku. Ilość skarg, jakie wpłynęły do Transdev na zakłócenia ruchu wzrosła w roku ubiegłym do 1990, a ilości pasażerów korzystających z tramwajów wzrosła o 25%.

Jak ocenia to NTA, Luas zdołał jednak poprawić niezawodność świadczonych usług i wskaźnik wyniósł 97,1%, natomiast w 2022 roku było to 93,5%. Niezawodność na linii zielonej wyniosła 98%, a na czerwonej 96,2%.

W zeszłym roku ilość skarg na pracowników zatrudnionych przez Transdev wyniosła 677, co oznacza wzrost o 36% do 2022 roku, co też jest najwyższym poziomem w ostatniej dekadzie.

Operator Luasa informuje jednak, że znacznie spadła ilość skarg składanych na nieprawidłowe działania automatów biletowych i kasowników, a także na poziom hałasu, jaki wytwarzają tramwaje.

Bogdan Feręc

Źr. Independent

Fot. CC BY 2.0 Metro Centric

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Zanieczyszczenie pow
Czy budynki sakralne