Irlandia może mieć problem z kadrą nauczycielską

W ostatnich latach wiele mówi się o poziomie kształcenia w Irlandii, a zarówno sami nauczyciele, jak i reprezentujące ich związki twierdzą, że kadra w szkołach jest niedoceniana i przepracowana.

Coraz częściej słyszy się również, że nauczycieli w kraju po prostu brakuje, a za kilka lat, może być to stan permanentny, więc będzie ich na tyle mało, że klasy w szkołach mogą liczyć nawet po 40 osób. Nauczyciele podkreślają, iż czują się niedoceniani, ale i wykazują duży poziom stresu, gdyż warunki ich pracy, ale też życiowe znacznie się pogorszyły.

Część tych pracujących w Dublinie rozważa również możliwość przeniesienia się do innego miasta, gdzie ich sytuacja finansowa powinna być trochę lepsza, gdyż obniżą się koszty, co z kolei przyczyni się do podniesienia tzw. stopy życiowej. Wielu belfrów dodaje, że czynsze w stolicy Irlandii są już na tyle wysokie, iż nie jest ich stać na wynajmowanie mieszkania, a dzieje się tak w szczególności wśród nauczycieli młodych i z krótkim stażem pracy.

Kolejną kwestią wysuwaną przez nauczycieli jest sam brak mieszkań, więc zaczęli rozważać różne opcje zmiany swojej sytuacji, włącznie z emigracją z kraju i osiedleniu się poza granicami Irlandii. To z kolei sytuacja, która w istotny sposób wpływać będzie na poziom kształcenia w Irlandii, bo brak kadry nauczycielskiej, a także odpływ z zawodu, prowadzić może w konsekwencji do znacznych niedoborów nauczycieli, co odbije się na uczniach.

Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania twierdzą, że kiedyś ich zawód łączył się z powszechnym szacunkiem społecznym, ale i był nobilitującym ich w społeczeństwie, więc wiele osób chciało go wykonywać, przekazując wiedzę uczniom. Obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie, jak w służbie zdrowia oraz Gardzie i coraz rzadziej widzi się osoby chętne do związania się z tą pracą. Oczywiście wiele osób wciąż kończy uczelnie, które pozwalają na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela, ale i coraz częściej studenci mówią, że chcą zdobyć wykształcenie, by następnie wyjechać z wyspy, gdzie będą docenieni pod różnymi względami. Studenci nie wykluczają możliwości pracy jako nauczyciele, ale również poza Irlandią.

Sytuacja wygląda na złą, bo zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich, brakuje nauczycieli, a tylko w tym ostatnim przypadku w całym kraju jest obecnie prawie 400 wakatów nauczycielskich.  

Studenci ostatnich roczników, ale też młodzi nauczyciele, namawiani są przez swoich znajomych, którzy już wcześniej wyjechali z kraju, aby nie zastanawiali się dłużej nad zagadnieniem pozostania w Irlandii lub wyjazdu, bo w krajach takich jak Australia lub Kanada, będą mieli znacznie lepsze warunki pracy, a i znacznie mniej problemów z zakwaterowaniem oraz utrzymaniem.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Skrajna prawica cora
Czy Twój pracodawca