Historycznie wysoka inflacja w strefie euro

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Eurostat, czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej podał dane o wzroście cen artykułów i towarów konsumpcyjnych w 19 krajach strefy euro, a w lipcu te ponownie zanotowały wzrost.

Jak się okazuje, lipcowe ceny w strefie euro podniosły się w ujęciu rocznym o 8,9%, a badano również artykuły o najwyższym poziomie zmiennych. Oznacza to także, że wzrost cen jest obecnie najwyższy od 1999 roku, czyli od chwili wprowadzenia do obiegu waluty euro. Na wzrost cen złożyły się koszty energii +4,02 punktu procentowego i +2,08 punktu procentowego ze wzrostu cen na alkohole i wyroby tytoniowe.

O ile jednak wyłączyć ze statystyk największe zmienne, to z informacji przekazanych przez Europejski Bank Centralny wynika, że ceny w lipcu były wyższe o 5,1% – rok do roku. EBC prowadząc obecnie swoją politykę monetarną, zaznacza, że po wprowadzeniu wyższych stóp procentowych na kredyty, sytuacja na rynkach europejskich nieco się uspokoiła, a celem, jaki chce uzyskać Bank Centralny, jest inflacja na poziomie 2%.

W ubiegłym miesiącu Europejski Bank Centralny rozpoczął proces zacieśniania polityki pieniężnej po latach rozluźnienia, ale nadal ceny usług, które tworzą ponad dwie trzecie PKB strefy euro, wzrosły w lipcu o 3,7% – rok do roku, dodając 1,6 punkt procentowy do ostatecznego wyniku.

Towary przemysłowe droższe były o 4,5% niż miało to miejsce 12 miesięcy wcześniej, co dodało 1,16 punktu procentowego do ostatecznej wartości nominalnej.

Dane Eurostatu potwierdzają natomiast wcześniejsze wstępne szacunki dla Irlandii za lipiec tego roku i inflacja w kraju była na poziomie 9,6%. Był to też drugi miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik HICP dla Irlandii osiągnął ten poziom.

Inaczej liczona miara inflacji, jaką przedstawił Central Statistics Office, czyli tutejszy organ statystyczny, wyniosła za lipiec 9,1%.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: RTE

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Pierwszy sklep LEGO
Irlandzkie firmy maj

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!