Czy na lotnisku w Dublinie będzie strajk?

Właściwie można już mówić o takim prawdopodobieństwie, ponieważ związek zawodowy reprezentujący pracowników DAA, odrzucił propozycję płacową władz lotniska.

SIPTU, które reprezentuje pracowników dublińskiego portu lotniczego, poinformowało, że oferta płacowa, jaka złożona została zatrudnionym przez DAA, została odrzucona, gdyż nie zbliżyła się nawet do żądań pracowniczych. Wcześnie zatrudnieni na stołecznym lotnisku uznali, iż przy obecnym wzroście kosztów życia, odpowiednią podwyżką będzie 7%.

To raczej nie spodobało się władzom DAA, które wystawiły do negocjacji swoją ofertę, a ta opiewała na 3,5% podwyżki płac.

Takiej propozycji nie mogli zaakceptować ani negocjatorzy z SIPTU, ani też osoby zatrudniane przez DAA, co prowadzi nas obecnie do sytuacji patowej w procesie negocjacji.

Rozmowy wciąż będą prowadzone, jednak pojawiły się już głosy, że o ile DAA utwardzi swoje stanowisko i nie będzie w elastyczny sposób podochocić do żądań płacowych pracowników, ci mogą zadecydować o włączeniu do całego sporu o wynagrodzenia najgroźniejszy dla firmy argument, czyli zagłosować za akcją protestacyjną.

Takiego rozwiązania uniknąć chce każda ze stron, bo straty ponosić będzie oprócz DAA również kraj, więc stale podejmowane będą próby polubownego rozwiązania kwestii płacowych.

SIPTU dodaje, że skończył się też czas, w którym można było negocjować bez spotkań „twarzą w twarz”, więc chce, aby ustalono termin i miejsce rozmów, aby omówić wszelkie rozbieżności. Związek Zawodowy SIPTU chce również rozpoczęcia prawdziwego procesu negocjacyjnego, a zapowiedziano, że wszystkie kwestie sporne konsultowane będą z osobami zatrudnianymi przez DAA.

Władze DAA poinformowały natomiast, że nadal chcą współpracować ze wszystkimi centralami związkowymi, jakie reprezentują ich pracowników, a i będzie informować przedstawicieli załogi, w jaki sposób zamierza postępować.  

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Ardfern

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Trzy ciosy w gospoda
Dopłata do opału o