Dopłata do opału od połowy listopada

Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys powiedziała, że znany jest już termin przekazania uprawionym dopłaty paliwowej.

Dopłata pojawiać się będzie na kontach osób korzystających z dodatku opałowego od 14 listopada tego roku, a beneficjanci tej płatności zobaczą ją w kwocie 400 €. Co istotne, niektóre osoby korzystające z dodatku paliwowego otrzymają dopłatę nieco wcześniej, a i w nielicznych przypadkach Social Welfare zaczął już wysyłanie pieniędzy na konta osób najbardziej wrażliwych.

Cała akcja rozsyłania dopłat do dodatków paliwowych potrwa przez kilka miesięcy, a łagodzić ma skutki rosnących cen na nośniki energii.

Jednorazowa dopłata w kwocie 400 € związana jest z ustawą budżetową na 2023 rok, w której uwzględniono tzw. nadzwyczajne środki pomocowe na czas kryzysu energetycznego i kosztów życia.

Minister Heather Humphreys dodała, że sezon wypłat zasiłku paliwowego rozpoczął się w Irlandii 8 października, jednak pierwsze pieniądze z tego tytułu dotrą do beneficjentów w poniedziałek, a następnie w wyznaczone na wypłatę innych zasiłków dni.

Bogdan Feręc

Źr: The Liberal

Image by Gábor Adonyi from Pixabay 

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Czy na lotnisku w Du
Tóibín wzywa rząd